Tijdelijke ondersteuning
noodzakelijke kosten (TONK)

Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK.

Wat is de TONK?

TONK staat voor Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Het is een eenmalig bedrag voor inwoners die als gevolg van de coronamaatregelen een stuk minder inkomen hebben dan vorig jaar. En hierdoor problemen hebben met het betalen van de woonkosten. Het gaat dan om de huur of de hypotheek. Het is een eenmalig bedrag van 750 of 1250 euro per huishouden voor de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Het bedrag hangt bijvoorbeeld af van hoe hoog de woonlasten zijn. De TONK kan vanaf 22 maart 2021 worden aangevraagd tot uiterlijk 1 augustus 2021. Bent u ondernemer en heeft u een Tozo-uitkering? Dan kan de TONK hierop een aanvulling zijn.

TONK_icoon_paars.png

TONK_schema_v4.png

Voorwaarden: ik kom in aanmerking voor de TONK als

 • Ik (en mijn partner) in januari 2021 meer dan 25% minder inkomen had dan in januari 2020
 • Dit komt door de coronamaatregelen
 • Ik op dit moment minder dan € 6.295 (alleenstaande) of - samen met uw partner - € 12.590 (alleenstaande ouder/gezin) aan beschikbare geldmiddelen heb. Denk bijvoorbeeld aan contant geld, geld op de (spaar)rekening van mij of mijn partner en de waarde van beleggingen of bitcoins
 • Ik de hoofdhuurder of eigenaar ben van de woning waarin ik leef
 • De kosten van de huur (inclusief servicekosten en aftrek van huurtoeslag) of hypotheek (rente + aflossing) samen minimaal een X percentage van mijn inkomen zijn. Het minimale percentage kan tussen de 35 en 60 procent liggen. Dat hangt af van het inkomen en de gezinssituatie.

Hoe vraag ik de TONK aan?

Om de TONK-uitkering aan te vragen vult u het digitale aanvraagformulier in. U logt veilig in via uw eigen DigiD-omgeving.

Aanvraagformulier TONK (veilig via DigiD)

Vul dit formulier helemaal en naar waarheid in. Stuur ook de gevraagde gegevens mee. Hiernaast ziet u alvast wat u nodig heeft.

 

Wanneer weet ik waar ik aan toe ben

We nemen uw aanvraag zo snel mogelijk in behandeling. Als we nog informatie missen nemen we contact met u op.

Hebt u de aanvraag volledig ingevuld, gevraagde gegevens meegestuurd en zijn er geen bijzonderheden? Dan doen we ons uiterste best binnen vier weken een besluit te nemen. Maar uiterlijk binnen 8 weken ontvangt u een bericht van ons.

Infographic_rondjes_aanvraag_TONK_v1 .png

Veelgestelde vragen:

Een partner telt mee bij de aanvraag voor de TONK. Wanneer is iemand een partner voor de TONK-regeling? 

Antwoord: U bent partners als u: 

 • getrouwd of geregistreerd partners bent 
 • of op hetzelfde adres woont en: 
  - samen een huishouden heeft
  - ex-echtgenoten of ex-partners bent
  - samen een kind heeft
  - u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend
  - ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.  

Wat wordt gerekend onder 'beschikbare geldmiddelen'?

Om in aanmerking te komen voor de TONK mag u maximaal € 6.295 (alleenstaande) of - samen met uw partner - € 12.590 (alleenstaande ouder/gezin) aan beschikbare geldmiddelen hebben.

Wat wel meetelt is:

 • Contant geld
 • Geld op betaal- en spaarrekeningen
 • Cryptovaluta (zoals bitcoins)
 • De waarde van effecten (hierbij gaat het om beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties, en opties en effecten in depot)
 • Eventuele privéschulden (excl. hypotheekschuld) worden hierop in mindering gebracht.

Wat niet meetelt en dus buiten beschouwing wordt gelaten oom een TONK-vergoeding te kunnen krijgen:

 • Vermogen van (ten laste komende) kinderen
 • Vermogen in eigen woning (bijv. bedrijfspand, machines en voorraden)
 • Zakelijk vermogen
 • Zakelijke schulden

Hoe bereken ik het inkomen uit mijn onderneming?

Antwoord: U moet uw inkomen uit onderneming op dezelfde manier berekenen zoals bij de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Zie hieronder:

TONK INfographic van maandomzet naar netto inkomen.png