Arbeidsverplichtingen

Als je een uitkering hebt, dan heb je ook te maken met arbeidsverplichtingen. Dit houdt in dat je er zelf zo veel mogelijk aan doet om weer aan het werk te komen of om actief mee te doen in de samenleving.

 

Wij verwachten van jou:

  • dat je naar vermogen actief betaald werk zoekt. Bijvoorbeeld door vacatures te zoeken, te solliciteren, een Werkmap aan te maken op www.werk.nl of ingeschreven te staan bij een of meerdere uitzendbureaus.
  • dat je niet alleen naar werk in jouw eigen woonplaats zoekt, maar ook daarbuiten. Krijg je werk aangeboden buiten jouw woongemeente, dan hoor je dit aan te nemen.
  • dat je bereid bent om elke dag maximaal drie uur te reizen voor het werk.
  • dat je verhuist als er geen andere mogelijkheid is om werk te krijgen en als verhuizen voor jou mogelijk is. In dat geval moet je wel een contract kunnen krijgen voor ten minste een jaar en boven bijstandsniveau verdienen.
  • dat je een plan van aanpak maakt om weer aan het werk te gaan en dit plan uitvoert.
  • dat je jouw werkmogelijkheden vergroot door kennis en vaardigheden bij te houden of te verbeteren. Dat kan bijvoorbeeld door een cursus te volgen.
  • dat je geen dingen doet die het krijgen of behouden van werk moeilijker maken. Zo doe je je best bij een sollicitatiegesprek en ga je daar verzorgd en op tijd naar toe.

 

Moet je aan alle arbeidsverplichtingen voldoen?

Je doet wat nodig is om werk naar vermogen te vinden of te houden. Samen met ons bekijk je jouw mogelijkheden die worden vastgelegd in jouw plan van aanpak. Neem voor meer informatie contact op met jouw participatiecoach Werk.

 

Wat gebeurt er als je je niet aan de arbeidsverplichtingen houdt?

Als je de arbeidsverplichtingen en afspraken met Senzer niet of onvoldoende nakomt, dan heeft dat vervelende gevolgen voor jou. Je kunt bijvoorbeeld tijdelijk een lagere uitkering of zelfs helemaal geen uitkering krijgen.

Kun je er echt niets aan doen dat je je niet aan de arbeidsverplichtingen hebt gehouden? Dan is het mogelijk dat je geen verlaging van jouw uitkering krijgt. Ben je na verlaging van jouw uitkering toch bereid om je arbeidsverplichtingen (weer) na te komen? En kun je dit bewijzen? Dan gaan we de situatie opnieuw beoordelen. Je hebt dan kans dat je weer recht hebt op een volledige uitkering.

Heb je vanwege jouw persoonlijke situatie goede redenen om je niet aan je arbeidsverplichtingen te houden? Dan kan het zijn dat je toch een (deel van jouw) uitkering kunt krijgen.