Bbz-krediet en/of uitkering voor ondernemers (min. anderhalf jaar eigen bedrijf)

Heeft u al langere tijd een eigen bedrijf en heeft u tijdelijk financiële problemen? Dan kunt u misschien ondersteuning krijgen van Senzer, in de vorm van een uitkering voor levensonderhoud en/of een bedrijfskapitaal. Dit kan vanuit het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) dat Senzer namens de gemeenten Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren uitvoert.

Uitkering voor levensonderhoud

U ontvangt de tijdelijke uitkering eerst als renteloze lening. De uitkering kan maximaal 12 maanden worden verstrekt. In bijzondere situaties kan de uitkeringsduur nog met 12 maanden worden verlengd. Senzer bekijkt achteraf of uw bedrijf voldoende winstgevend is. Daaruit blijkt of u de uitkering mag houden of geheel of gedeeltelijk terug moet betalen. Ligt uw vermogen boven een bepaalde grens? Dan kan het zijn dat de uitkering altijd een lening is. Uw contactpersoon kan u hier meer over vertellen.

 

Bedrijfskapitaal

Het bedrijfskrediet kan gebruikt worden voor noodzakelijke investeringen of als schuldsaneringskrediet. Een Bbz-bedrijfskrediet is:

  • Maximaal € 212.147 
  • 8% Rente per jaar 
  • Maximale looptijd 10 jaar.
  • Bedoeld voor ondernemers die geen lening kunnen krijgen bij commerciële geldverstrekkers.

 

Voorwaarden

Vanuit de overheid zijn er voorwaarden gesteld waaraan u moet voldoen. Zo is dat nu eenmaal wettelijk vastgelegd. 

  • Uw bedrijf moet na de bijstandsverlening levensvatbaar zijn. Levensvatbaar betekent dat uw bedrijf voldoende inkomen oplevert om te kunnen voortbestaan. Daarnaast moet dat totale inkomen voldoende zijn voor u en uw gezin. Eventuele andere inkomsten tellen ook mee.
  • U moet minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam zijn in uw bedrijf. Dit is gemiddeld 23,5 uur per week.
  • U kunt geen hulp (meer) krijgen via een bank of een borgstellingsfonds.
  • Uw onderneming bestaat al langer dan 1,5 jaar.

 

Aanvragen?

Meer informatie over de regeling of aanvragen? 

Ga naar het contactformulier