Coronavirus

Gezondheid staat voorop bij Senzer. We volgen dan ook de adviezen en voorschriften op van de Rijksoverheid (RIVM, Veiligheidsregio) over corona-beheersing. Deze zijn o.a. te vinden op www.rivm.nl/coronavirus en rijksoverheid.nl/coronavirus. Zo zorgen we voor een zo veilig mogelijke (werk)omgeving voor zowel onze medewerkers als klanten en partners waar we contact mee hebben. 

 

We hebben diverse hygiënemaatregelen genomen, waaronder het stimuleren van ons personeel om handen te wassen, in de elleboog te niezen en papieren zakdoekjes eenmalig te gebruiken. Ook volgen we het RIVM-advies om geen handen te schudden en de sociale afstand van 1,5 meter in acht te nemen. Daarnaast werken - daar waar het werk het toelaat – veel medewerkers thuis.  

Op onderstaande ‘tegeltjes’ is specifieke informatie te vinden voor: