Algemene informatie en nieuws

Gezondheid staat voorop bij Senzer. We volgen dan ook de adviezen en voorschriften op van de overheid (RIVM, Veiligheidsregio) over coronabeheersing. 

 

Deze zijn o.a. te vinden op www.rivm.nl/coronavirus. Zo zorgen we voor een zo veilig mogelijke (werk)omgeving voor zowel onze medewerkers als klanten en partners waar we contact mee hebben.

We hebben al diverse hygiënemaatregelen genomen, waaronder het stimuleren van ons personeel om handen te wassen, in de elleboog te niezen en papieren zakdoekjes eenmalig te gebruiken. Ook volgen we sociale afstandsmaatregelen. Daarnaast werken - daar waar het werk het toelaat – veel medewerkers thuis.  

 

Maatregelen die nu bij Senzer van kracht zijn op een rij

Hieronder de maatregelen op een rij, die Senzer heeft genomen op basis van de overheidsrichtlijnen:

  • Oproep aan bezoekers om contact te leggen met hun contactpersoon bij Senzer per telefoon/mail/brief.
  • Voor afspraken op een Senzer-locatie gelden deze richtlijnen (pdf)
  • Senzer-medewerkers gaan niet op huisbezoek of naar bijeenkomsten met externen als dat niet noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering van Senzer.
  • Senzer-medewerkers werken zoveel mogelijk thuis, als het werk of de functie dat toelaat.
  • Senzer-medewerkers zijn geïnstrueerd om de hygiëne-maatregelen van het RIVM strikt op te volgen. Het gaat dan om: regelmatig de handen te wassen, in de elleboog te niezen en papieren zakdoekjes eenmalig te gebruiken. Ook volgen we de richtlijn om 1,5 meter afstand te houden. Wij gaan ervan uit dat de mensen met wie wij persoonlijke gesprekken voeren zich ook aan deze maatregelen houden.
  • Krijg je koorts, dan moet iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.

Wij danken ieder bij voorbaat voor het begrip.

 

Video over het coronavirus

In deze video vind je de laatste informatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het coronavirus. Bekijk hier de folder van het Ministerie van Volksgezondheid.

 

 

 

Lees hier over overige hulp en ondersteuning

Website gemeente

Ook hebben gemeenten op hun site allerlei informatie staan over de coronabeheersing in hun gemeente. Je vindt hier de links naar de gemeenten waar Senzer de Participatiewet (Arbeidsreïntegratie en inkomen) voor uitvoert.

Coronasite gemeente Asten

Coronasite gemeente Deurne

Coronasite gem. Geldrop-Mierlo

Overzicht posters coronavirus

Om verdere besmetting van het coronavirus te voorkomen, volgt Senzer de adviezen van de overheid op. Hier hebben we verschillende posters voor gemaakt die je zelf kunt printen en kunt rondhangen. We vinden het belangrijk dat iedereen op dezelfde én op de juiste manier voorgelicht wordt.

Ga naar alle posters