Ondernemers in zwaar weer

Corona: tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers, zzp-ers. U kunt hier Tozo 3 aanvragen.

Het Rijk ondersteunt zelfstandige ondernemers in deze lastige coronatijd via onder meer de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers. Oftewel: Tozo. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen vanwege de coronacrisis op te vangen. Het Rijk heeft de Tozo verlengd van 1 oktober 2020 tot en met juni van 2021. Senzer voert deze regeling uit voor de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel: Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren. 

Of vraag Tozo 3 aan via één van de onderstaande links

Ik heb levensonderhoud Tozo 2 aangevraagd en wil verlengen

Ik heb eerder bedrijfskapitaal Tozo aangevraagd en wil (aanvullend) bedrijfskapitaal aanvragen

Ik wil voor het eerst Tozo levensonderhoud aanvragen via Tozo 3

Ik wil voor het eerst Tozo bedrijfskapitaal aanvragen via Tozo 3

N.b.: het correct en volledig aanleveren van gegevens bij de aanvraag is essentieel voor een tijdige verwerking.

Tozo3_schema_1_v3_social.png

Tozo 3 en Tozo 4

Het invoeren van de beperkte vermogenstoets per 1 april 2021 betekent dat er een Tozo 3 (van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021) is en een Tozo 4 met toets op beschikbaar geld (van 1 april 2021 t/m 30 juni 2021). Begin 2021 wordt gecommuniceerd over Tozo 4 en de invoering van de toets op beschikbaar geld. 

Tozo 3-uitkering:  

 • Van 1 oktober tot en met 31 maart 2021
 • Inkomensaanvulling tot en met het sociaal minimum
 • Partnerinkomenstoets blijft van kracht

 

Tozo 4-uitkering:

 • Van 1 april tot en met 30 juni 2021
 • Inkomensaanvulling tot en met het sociaal minimum
 • Partnerinkomenstoets blijft van kracht
 • max. 46.250 euro aan geldmiddelen
   

Tozo bedrijfskrediet:

 • Maximaal € 10.157 
 • Looptijd van 3 jaar
 • Rentepercentage van 2%

De informatie op deze site is zoals bekend op 2 oktober 2020. Er zijn afgelopen weken enkele veranderingen geweest vanuit het Rijk wat betreft de exacte voorwaarden. Kijk voor de actuele informatie en voorwaarden voor Tozo op de site van de Rijksoverheid

De Tozo-uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Deze uitkering kan aangevraagd worden als de ondernemer verwacht de komende maanden onder het sociaal minimum te komen. Bij rechtmatige verstrekking is de uitkering een gift. Het streven is dat de aanvullende bijstand voor levensonderhoud voor zelfstandigen die recht hebben op Tozo 2 ononderbroken doorloopt. Op een Tozo-lening voor bedrijfskapitaal  (tot maximaal 10.157 euro) kan een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen - als gevolg van de coronacrisis - op te lossen. Het is niet meer mogelijk om Tozo 1 of Tozo 2 aan te vragen.

Wordt mijn TOZO 2 uitkering automatisch verlengd door Senzer?

De Tozo uitkering wordt niet automatisch verlengd. Als u een beroep wil doen op de Tozo 3-regeling dan kan dat via deze verkorte aanvraag (veilig met DigiD). 

 

Geen Tozo, maar misschien wel Bbz?

Behoort u niet tot de doelgroep van de Tozo regeling maar verkeert u wel in zwaar weer en beschikt u over een levensvatbaar bedrijf, dan kunt u misschien een beroep doen op de Bbz-regeling.

kuppens_fotografie_8388_2000.jpg

Veel gestelde vragen over Tozo 3 en Tozo 4:

Vooraf over Tozo 3 en Tozo 4:

Het invoeren van de beperkte vermogenstoets per 1 april 2021 betekent dat er een Tozo 3 (van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021) is en een Tozo 4 met toets op beschikbaar geld (van 1 april 2021 t/m 30 juni 2021). Begin 2021 wordt gecommuniceerd over Tozo 4 en de invoering van de toets op beschikbaar geld. Kijk voor de actuele informatie en voorwaarden voor Tozo 3 en Tozo 4 de site van de Rijksoverheid. 

Kan ik in november met terugwerkende kracht over oktober een Tozo uitkering aanvragen?

De uitkering levensonderhoud op basis van de Tozo 3 kan in de maanden oktober en november 2020 met terugwerkende kracht tot maximaal 1 oktober 2020 aangevraagd worden. Wanneer u bijvoorbeeld op 15 november een aanvraag indient dan kunt u de uitkering levensonderhoud aanvragen vanaf 1 oktober 2020. 

Kan ik met terugwerkende kracht een TOZO uitkering in de periode december tot en met juni aanvragen?

Vanaf 1 december 2020 kan de uitkering levensonderhoud op basis van Tozo 3 aangevraagd worden vanaf de 1e van de maand waarin de aanvraag is gedaan. Vraagt u bijvoorbeeld een uitkering voor levensonderhoud aan op 15 december 2020, dan kan kunt u deze uitkering met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 december 2020. Het is met ingang van 1 december 2020 niet langer mogelijk om nog een uitkering aan te vragen met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober.

Er is discussie geweest over de vermogenstoets bij Tozo 3. En toen was er Tozo 4. Hoe zit het nu precies?

Bij de aanvraag voor Tozo-3 uitkering zou per 1 oktober een toets op beschikbare geldmiddelen plaatsvinden. Met de extra maatregelen die nodig zijn om het coronavirus te bestrijden, past die aanscherping van de Tozo-voorwaarden nu niet. Het kabinet heeft besloten de toets op beschikbare geldmiddelen niet op 1 oktober in te voeren, maar per 1 april 2021. En deze regeling noemen ze Tozo 4. Dit houdt in dat u vanaf dan alleen Tozo krijgt als u minder dan € 46.520 aan geldmiddelen heeft. Kijk voor de actuele informatie hierover op de site van de Rijksoverheid.

Wat wordt verstaan onder 'beschikbare geldmiddelen'?

Geldmiddelen zijn onder andere contant geld, geld op de bank, cryptovaluta. Maar ook middelen die tot geld omgezet kunnen worden, zoals aandelen en obligaties. Ander vermogen, zoals een eigen woning, afgeschermd pensioen, bedrijfspand, machines en voorraden, telt niet meeWanneer betaalt Senzer mijn uitkering?
Net als bij de andere uitkeringen van Senzer is het betaalmoment rond de 10e van de maand erop. De uitbetaling van de Tozo over bijvoorbeeld de maand augustus, vindt dus rond 10 september plaats.

 

Waarom wordt voor Tozo 2 en 3 ook het inkomen van mijn partner meegeteld (partnertoets)?

Minister Koolmees legt in dit filmpje de reden daarvan uit

 

Wat zijn de voorwaarden voor een Bedrijfskapitaal Tozo 3?

 • Bij liquiditeitsproblemen kan ook voor Tozo 3 een lening aangevraagd worden voor bedrijfskapitaal.
 • De totale Tozo-lening (voor Tozo 1, Tozo 2 en Tozo 3 samen) is maximaal 10.157 euro (excl. opgebouwde rente). Ondernemers die al eerder een lening hebben aangevraagd onder dit bedrag, kunnen dus bij Senzer hun lening verhogen tot aan dit maximumbedrag.
 • Voor  aanvraag van bedrijfskapitaal Tozo 3 stelt het Rijk als voorwaarde dat er geen sprake is van surseance van betaling of dreigend faillissement. Het Rijk wil hiermee voorkomen dat dat de lening niet kan worden terugbetaald en de ondernemer verder in de schulden komt. 
 • De aflossing start niet eerder dan 1 januari 2021.
 • De looptijd van de rente start vanaf de dag dat de lening betaald wordt.

Hoe zit het met aanvragers van Tozo 1, die geen Tozo 2 hebben aangevraagd, maar wel weer Tozo 3 willen aanvragen?

In dat geval kan er een nieuwe aanvraag Tozo 3 worden gedaan (geen verlenging). Uitgangspunt is dat wanneer de periode tussen de Tozo uitkeringen langer is dan 3 maanden er een nieuwe aanvraag gedaan moet worden. Ik de periode korter dan kan er een verkorte aanvraag worden gedaan.

68443ae_w1272_pexelsandreapiacquad.jpg

Algemene vragen Tozo

Waar is het Tozo bedrijfskrediet voor bedoeld?

Het Tozo bedrijfskrediet is bedoeld voor de financiering van lopende betalingsverplichtingen, zoals vaste zakelijke lasten en renteverplichtingen. Het liquiditeitsprobleem moet door de aanvrager duidelijk gemaakt worden door aan Senzer inzicht te geven in de doorlopende zakelijke vaste lasten in relatie tot de omzet.

Voor wie geldt de Tozo-regeling?

De extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de corona-crisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering. 

Meer specifiek gelden de volgende eisen:

 • gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd
 • woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld
 • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend
 • voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • is vóór voor 17 maart 2020 (18:45 uur) gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep

Is de Tozo alleen voor zzp'ers bedoeld?

Nee. Ook zelfstandige ondernemers met personeel én een DGA van een BV kunnen een beroep doen op de Tozo-regeling, als zij voldoen aan de criteria.

Telt de Tozo-uitkering mee voor het verzamelinkomen voor de inkomensafhankelijke toeslagen?

Ja, de ontvangen Tozo-uitkering wordt gerekend bij verzamelinkomen, wat betreft huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag.

Hoe zit het met de betaling van Tozo?

De uitbetaling is rond de 10e van de maand erop. De uitbetaling van de Tozo over bijvoorbeeld de maand augustus, vindt dus rond 10 september plaats.

Wat doet Senzer om misbruik van Tozo tegen te gaan?

Allereerst gaat we uit van vertrouwen. Ondernemers die in grote nood zitten willen we helpen door de Tozo-regeling snel en ruimhartig toe te passen. Dat was en is het doel: Zorgen dat ondernemers zo snel mogelijk krijgen waar ze recht op hebben.

Natuurlijk blijven we ook waakzaam op misbruik. Daarom checken we áltijd de basisgegevens van elke aanvraag. Wie een beroep doet op de Tozo-regeling moet dan ook aan Senzer alle inlichtingen geven (zie hierboven) die nodig zijn om het recht op en de hoogte van de uitkering te kunnen bepalen. Bij het verstrekken van onvolledige of valse inlichtingen, eisen we de uitkering terug én wordt daar bovenop een boete opgelegd. Dat kan ook als achteraf bij een extra toets blijkt dat de uitkering ten onrechte is verstrekt

Hebben zelfstandigen die in Nederland wonen en in het buitenland hun beroep uitoefenen ook recht op Tozo?

De zelfstandige die in Nederland woont en een bedrijf in een andere EU-lidstaat heeft kan bijstand voor levensonderhoud krijgen op grond van de Tozo. Deze zelfstandige is ten aanzien van financiële ondersteuning voor het bedrijf zelf aangewezen op de regeling van het land waar het bedrijf gevestigd is. Uiteraard geldt dat de zelfstandige ook aan de overige voorwaarden voor de Tozo moet voldoen.

Hebben zelfstandigen die in Nederland wonen en in het buitenland hun beroep uitoefenen ook recht op Tozo?

De zelfstandige die in Nederland woont en een bedrijf in een andere EU-lidstaat heeft kan bijstand voor levensonderhoud krijgen op grond van de Tozo. Deze zelfstandige is ten aanzien van financiële ondersteuning voor het bedrijf zelf aangewezen op de regeling van het land waar het bedrijf gevestigd is. Uiteraard geldt dat de zelfstandige ook aan de overige voorwaarden voor de Tozo moet voldoen.

Hebben AOW-gerechtigde zelfstandigen recht op Tozo?

Zelfstandig ondernemers met de AOW-gerechtigde leeftijd hebben recht op een bedrijfskapitaal, niet op levensonderhoud. 

Kan een ondernemer met meerdere bedrijven per bedrijf Tozo-bedrijfskapitaal aanvragen?

Nee, bij een zelfstandige met meerdere bedrijven is er nog steeds sprake van één zelfstandige en die heeft recht op een bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157. Dit kapitaal kan vervolgens voor één bedrijf worden gebruikt.