Ondernemers in zwaar weer

Corona: Extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers, zzp-ers.

Door de maatregelen van het Rijk om de verspreiding van het coronavirus te beteugelen derven veel zelfstandige ondernemers, waaronder zzp-ers, noodgedwongen inkomsten. Net als bij grote ondernemingen ondersteunt het kabinet deze zelfstandige ondernemers, zodat ze hun bedrijf kunnen voortzetten. Het kabinet komt daarom met een tijdelijke voorziening voor de duur van drie maanden. Zelfstandige ondernemers met financiële problemen kunnen hier bij Senzer een beroep op doen. Het gaat om ondersteuning in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal. Hieronder staan de precieze regels en de manier van aanvragen van de Tozo 1-regeling die loopt tot en met 31 mei. Vanaf 1 juni kan geen Tozo 1 meer aangevraagd worden. Tozo wordt verlengd van 1 juni tot en met 30 september via de Tozo 2-regeling.

De voorwaarden en manier van aanvragen van Tozo 1 in een vogelvlucht kunt u lezen in onderstaande infographic. Daaronder staat deze informatie nogmaals beschreven, maar dan uitgebreider.

SZ G197 Infographic aanvraag Tozo rgb_v2.jpg

Digitale aanvraag Tozo 1 (mogelijk t/m 31 mei)

Stel uw vraag via het contactformulier

Aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal (Tozo)

De uitkering voor levensonderhoud - op grond van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) - vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Deze uitkering kan aangevraagd worden als de ondernemer verwacht de komende 3 maanden onder het sociaal minimum te komen. Op een lening voor bedrijfskapitaal kan een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen - als gevolg van de coronacrisis - op te lossen.

De tijdelijke regeling is geënt op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) en is aanvullend op de overige maatregelen die worden getroffen in fiscaliteit en in de borgstellingssfeer voor ondernemers. Deze tijdelijke Tozo-regeling bevat de volgende elementen:

  • Aanvullende uitkering voor levensonderhoud
  • De toets op levensvatbaarheid die het Bbz kent, wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is. Daarmee wordt binnen 4 weken inkomensondersteuning voor levensonderhoud voor een periode van maximaal 3 maanden verstrekt.
  • De hoogte van de inkomensondersteuning is - afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie - maximaal ca. € 1.500 per maand (netto).
  • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt ‘om niet’ verstrekt: dit betekent dat de uitkering geen lening is die de ondernemer later moet terugbetalen. Bij rechtmatige verstrekking blijft de uitkering dus een gift.
  • Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ook is er geen sprake van kostendelersnorm.

 

Lening voor bedrijfskapitaal

  • Tozo biedt de mogelijkheid voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal 10.157 euro.
  • Er wordt een rentepercentage van 2% gehanteerd. Deze wordt berekend vanaf de dag van de daadwerkelijke verstrekking van de lening.
  • De looptijd van de lening is 3 jaar. 
  • Tot 1 januari 2021 hoeft er geen rente en aflossing betaald te worden. 

 

U krijgt zo snel mogelijk bericht over uw aanvraag: stel uw vragen svp via het contactformulier

Heeft u onlangs via SOLO, ondernemerspunt@senzer.nl of via onze site een aanvraag Tozo ingediend? Weet dan dat we met man en macht uw aanvraag – en die van zeer veel andere regionale mede-ondernemers – aan het afhandelen zijn. Dit om te zorgen dat u het geld (voorschot of definitieve toekenning) als u daar recht op hebt, zo snel mogelijk op uw rekening hebt. Wij snappen dat de nood bij u hoog is. Toch vragen wij uw geduld en begrip.

We moeten enkele basiszaken checken om te zorgen dat iedereen krijgt waar-ie recht op heeft. In deze bijzondere tijden zijn we daar ruimhartig en snel in, maar het kan ook helaas zo zijn dat u echt niet in aanmerking komt.U krijgt van ons bericht over de status van uw aanvraag, wanneer er betaald wordt óf als uw verzoek is afgewezen. N.b.: het correct en volledig aanleveren van gegevens bij de aanvraag is essentieel voor een tijdige verwerking.

--600--ill_kan-dat-nou-niet-anders_tekenbevoegdheid.6cb6dc577abc.png

Aanvragen extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers, zzp-ers (Tozo 1)

Hieronder vindt u de digitale aanvraag voor ondernemers en zzp-ers die in financiële problemen zijn door de corona-crisis. Zorg dat u uw Digid en eventueel het Digid van uw partner bij de hand heeft. Alle aanvragen worden met spoed behandeld. Verlengen of aanvragen van Tozo 2 kan vanaf 15 juni op deze plek.

Meer info over Tozo 2 

Digitale aanvraag Tozo 1 (mogelijk t/m 31 mei)

Veelgestelde vragen voor ondernemers

Ik zoek informatie over