Ondernemers in zwaar weer

Corona: Extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers, zzp-ers.

Door de maatregelen van het Rijk om de verspreiding van het coronavirus te beteugelen derven veel zelfstandige ondernemers, waaronder zzp-ers, noodgedwongen inkomsten. Net als bij grote ondernemingen ondersteunt het kabinet deze zelfstandige ondernemers, zodat ze hun bedrijf kunnen voortzetten. Het kabinet komt daarom met een tijdelijke voorziening voor de duur van drie maanden. Zelfstandige ondernemers met financiële problemen kunnen hier bij Senzer een beroep op doen. Het gaat om ondersteuning in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal. Hieronder staan de precieze regels en de manier van aanvragen.

 

Aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal (Tozo)

De uitkering voor levensonderhoud - op grond van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) - vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Deze uitkeirng kan aangevraagd worden als de ondernemer dverwacht de komende 3 maanden onder het sociaal minimum te komen. Op een lening voor bedrijfskapitaal kan een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen - als gevolg van de coronacrisis - op te lossen.

De tijdelijke regeling is is geënt op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) en is aanvullend op de overige maatregelen die worden getroffen in fiscaliteit en in de borgstellingssfeer voor ondernemers. Deze tijdelijke Tozo-regeling bevat de volgende elementen:

 • Aanvullende uitkering voor levensonderhoud
 • De toets op levensvatbaarheid die het Bbz kent, wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is. Daarmee wordt binnen 4 weken inkomensondersteuning voor levensonderhoud voor een periode van maximaal 3 maanden verstrekt.
 • De hoogte van de inkomensondersteuning is - afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie - maximaal ca. € 1.500 per maand (netto).
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt ‘om niet’ verstrekt: dit betekent dat de uitkering geen lening is die de ondernemer later moet terugbetalen. Bij rechtmatige verstrekking blijft de uitkering dus een gift.
 • Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ook is er geen sprake van kostendelersnorm.

 

Lening voor bedrijfskapitaal

 • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een lager rentepercentage dan nu in het Bbz geldt gehanteerd.
 • Maximale looptijd van een lening is 3 jaar

 • Tot 1 januari 2021 hoeft er nog niet te worden afgelost
   

 

U krijgt zo snel mogelijk bericht over uw aanvraag: stel uw vragen svp via ondernemerspunt@senzer.nl

Heeft u onlangs via SOLO of via ondernemerspunt@senzer.nl een aanvraag Tozo ingediend? Weet dan dat we met man en macht uw aanvraag – en die van zeer veel andere regionale mede-ondernemers – aan het afhandelen zijn. Dit om te zorgen dat u het geld (voorschot of definitieve toekenning) als u daar recht op hebt, zo snel mogelijk op uw rekening hebt. Wij snappen dat de nood bij u hoog is. Toch vragen wij uw geduld en begrip.

We moeten enkele basiszaken checken om te zorgen dat iedereen krijgt waar-ie recht op heeft. In deze bijzondere tijden zijn we daar ruimhartig en snel in, maar het kan ook helaas zo zijn dat u echt niet in aanmerking komt.U krijgt van ons bericht over de status van uw aanvraag, wanneer er betaald wordt óf als uw verzoek is afgewezen.

Heeft u nog inhoudelijke vragen: Stel uw vraag dan via ondernemerspunt@senzer.nl. U wordt teruggebeld of teruggemaild. Door uw vragen te mailen ontlast u ons klantteam en krijgt u sneller antwoord. Dank alvast.

--600--ill_kan-dat-nou-niet-anders_tekenbevoegdheid.6cb6dc577abc.png

Aanvragen extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers, zzp-ers (Tozo)

Hieronder vindt u een aanvraagformulier dat aan ondernemerspunt@senzer.nl gestuurd kan worden. Ondernemers en zzp-ers in financiële problemen door de Corona crisis kunnen een beroep doen op deze voorziening. Alle aanvragen worden met spoed behandeld. 

Aanvraagformulier tijdelijke Bijstand zelfstandigen (Tozo)

Veelgestelde vragen voor ondernemers

 

Voor wie geldt de Tozo-regeling?

De extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de Corona-crisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering. 

Meer specifiek gelden de volgende eisen:

 • gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd
 • woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld
 • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend
 • voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • is vóór voor 17 maart 2020 (18:45 uur) gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep

 

Is de Tozo alleen voor zzp'ers bedoeld?

Nee. Ook zelfstandige ondernemers met personeel én een DGA van een BV kunnen een beroep doen op de Tozo-regeling, als zij voldoen aan de criteria. 

Vanaf wanneer geldt de Tozo- regeling?

De regeling werkt terug tot 1 maart. Wanneer u vanaf 1 maart 2020 in de financiële problemen bent gekomen, als gevolg van corona-gerelateerde maatregelen, kunt u bij Senzer een aanvraag indienen.

 

Welke hulp biedt Senzer?

Op basis van deze tijdelijke regeling biedt de gemeente u voor maximaal drie maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Hoe hoog dit bedrag precies is, hangt af van de samenstelling van uw huishouden en uw inkomen. U hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. Er is ook geen vermogens- en partnertoets.

Daarnaast kunt u een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van max. € 10.517. Dit bedrag dient wel terugbetaald te worden. Het rentepercentage is nog niet bekend, maar zal in ieder geval onder het bij het Bbz gehanteerde percentage van 8% liggen.

 

Tot wanneer geldt de Tozo-regeling?

Vooralsnog kunt u ervan uit gaan dat de regeling tot 1 juni 2020 blijft bestaan. Dus ook wanneer u pas in mei in de financiële problemen komt, kunt u op dat moment een aanvraag indienen.

 

Wat moet ik doen om aanspraak te maken op de Tozo-regeling?

U kunt terecht bij Senzer als u woont in de gemeente Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek of Someren. Aangezien de regeling een terugwerkende kracht kent vanaf 1 maart is het niet nodig per direct een aanvraag in te dienen. Als aanvragen gespreid binnenkomen ontlast dat de uitvoering.

 

Telt de Tozo-uitkering mee voor het verzamelinkomen voor de inkomensafhankelijke toeslagen?

Ja, de ontvangen Tozo-uitkering wordt gerekend bij verzamelinkomen, wat betreft huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag.

 

Hoe zit het met de betaling van Tozo?

De Tozo-uitkering kan in één keer worden toegekend voor een periode van maximaal 3 maanden. De uitbetaling is per maand. 

 

Welke informatie moet ik aanleveren?

Senzer moet na kunnen gaan of u recht heeft op de tijdelijke regeling. Daarnaast moeten we de hoogte van de uitkering kunnen beoordelen. Deze hangt onder andere af van eventuele andere inkomsten en de samenstelling van het huishouden.

Vul het aanvraagformulier volledig in en zorg ervoor dat bij het opsturen van het aanvraagformulier de volgende stukken bijgevoegd zijn:

 • identiteit (kopie ID)
 • inschrijving KvK
 • informatie over huishoudsamenstelling 
 • informatie over inkomsten vanuit onderneming vanaf 1 maart en vooruitzicht voor de komende weken
 • informatie over doorlopende overige inkomsten van de ondernemer, bijv. uit parttime werk,
 • kopie bankafschrift t.b.v. het rekeningnummer om geld over te maken
 • indien aanwezig een jaarrekening

 

Wanneer weet ik waar ik aan toe ben?

Streven is dat we zo veel mogelijk binnen 4 weken na aanmelding tot een besluit komen en tot uitkering overgaan. Door grote drukte lukt dat mogelijk niet altijd. Dan krijgt u een voorschot.

 

Kan naast Tozo ook TOGS ('4.000 euro-regeling') worden aangevraagd?

Ondernemers kunnen voor beide regeling in aanmerking komen. De 4000 euro van de TOGS wordt niet verrekend met de Tozo-uitkering.

 

Kunnen ondernemers nog andere ondersteuning krijgen? 

Verschillende partners - zoals KvK, UWV, RVO en Belastingdienst - bieden ook ondersteuning voor ondernemers tijdens de coronacrisis. Klik op onderstaande button om te bekijken wat zij kunnen betekenen.

Andere ondersteuning voor ondernemers

NOW: werktijdverkorting vanwege omzetverlies corona -> UWV

Vanaf 6 april is het NOW-loket van het UWV open voor werkgevers. De uitvoering van deze Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid is voor UWV een uitzonderlijke operatie, zowel qua omvang als snelheid. Gezien de korte voorbereidingstijd en de grote aantal verwachte aanvragen kunnen er opstart- en uitvoeringsproblemen ontstaan. Het UWV vraagt om begrip hiervoor. Ook doet het UWV en beroep op de morele verantwoordelijkheid om uitsluitend gebruik te maken van deze regeling als aar recht op is.

NOW-checklist en -rekenhulp berekening omzetverlies 

NOW: algemene informatie UWV 

Vragen over NOW? Bel dan met 088 – 898 20 04 (op werkdagen bereikbaar). Het UWV vraagt om het loonheffingennummer bij de hand te houden. 

 

TOGS: Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)  is voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen. Gedupeerde ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om hun vaste lasten te kunnen betalen.
Meer info en aanvragen via rvo.nl

BL-C-krediet boeren en tuinders

Met BL-C kunnen boeren en tuinders  een overbruggingskrediet financieren tot het maximale borgstellingskrediet per bedrijf van € 1,2 miljoen (€ 2,5 miljoen bij GL- of BL-plus lening). Het BL-C-krediet is t/m 31 maart 2021 aan te vragen.

Meer info en aanvragen via rvo.nl

Platform om vraag en aanbod werk bij elkaar te brengen

 

vraagteken.png

Ik zoek informatie over