Bijstand en krediet (Bbz) voor ondernemers en starters

Het Rijk heeft besloten om per 1 oktober 2021 te stoppen met Tozo. Ondernemers die nog last hebben van de nasleep van corona of anderszins in de problemen zijn geraakt, hoeven niet in een financieel gat te vallen. Zij kunnen tijdelijk gebruik maken van de aangepaste Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen). De Bbz is een ondersteuning waar Senzer ondernemers, die in de problemen zijn geraakt, al langer mee helpt.

 

Meer info over Bbz