Uitkeringsgerechtigden en werkzoekenden

  • Alle uitkeringen worden gewoon op normale tijd betaald. Klik hier voor meer informatie.
  • Maak een afspraak en neem contact op per mail, telefoon of brief.
    Het dringende advies is om alleen nieuwe sociale contacten aan te gaan wanneer dat strikt noodzakelijk is en om in alle gevallen een afstand van 1,5 meter in acht te nemen. Daarom vragen we u - uit zorg voor u en onze medewerkers - om alleen op afspraak naar de locaties van Senzer te komen. We vragen u om contact op te nemen per mail of telefoon (met uw contactpersoon) om een afspraak te maken. 
  • Alleen huisbezoeken en bijeenkomsten indien strikt noodzakelijk.
    In het verlengde hiervan hebben we ook besloten om geen huisbezoeken af te leggen, als dat niet per se nodig is. Hetzelfde geldt voor (groeps)bijeenkomsten van Senzer. Als een bijeenkomst niet cruciaal is voor de bedrijfsvoering van Senzer dan laten we deze niet door gaan. Deelnemers worden hier natuurlijk vooraf over geïnformeerd. Daarnaast adviseren wij onze medewerkers ook om niet naar externe bijeenkomsten gaan als deze niet cruciaal zijn voor onze bedrijfsvoering. Wij danken ieder bij voorbaat voor het begrip.

 

Informatie en hulp van andere instanties

--600--ill_tips_complete-e-mail.fd96fd1eedca_0.png