11-09-2017 | 11:23 uur

Deurne doet't: Senzer, gemeente en Du Pré werken -op inventieve manier- samen met bewoners aan verfraaien van buitenruimte

Deurne doet ’t is een samenwerking tussen de gemeente Deurne, werkbedrijf Senzer en Du Pré groenprojecten. Samen onderhouden wij de openbare ruimte van Deurne op het ‘Deurnes niveau’ . Deze basiskwaliteit garanderen en houden we in stand. Maar omdat we ervan overtuigd zijn dat we samen meer bereiken dan alleen, zoeken we actief de samenwerking met inwoners, organisaties en bedrijven uit Deurne. Zij weten als geen ander waar de behoeften liggen in de wijk/omgeving als het gaat om de openbare ruimte. Zo zorgen we voor een nóg betere kwaliteit van de openbare ruimte in Deurne. Op 10 september was de officiële aftrap van Deurne doet't.

 

Iedereen hoort erbij en kan meedoen

Wij vinden dat iedereen erbij hoort in Deurne en dat iedereen mee moet kunnen doen. Daarom zorgen wij ervoor dat er werkervaringsplaatsen komen binnen de werkzaamheden van Deurne doet ‘t. Dat er vrijwilligerswerk gedaan kan worden, dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of mensen die vereenzamen betrokken worden. We bieden iedereen de kans om mee te doen!

 

Nieuwe manier van samenwerken

Deurne doet ’t is een nieuwe manier van samenwerken. De gemeentelijke buitendienst, werkbedrijf Senzer en Du Pré groenprojecten hebben bepaalde werkzaamheden, mensen en budgetten samengevoegd en werken sinds begin 2017 samen als één organisatie. Hierdoor kunnen we slim gebruik maken van elkaars expertise en materialen. We kunnen werkzaamheden in de openbare ruimte van Deurne beter op elkaar afstemmen en slimmer organiseren. Hierbij gaan we uit van de wensen, ideeën en initiatieven van inwoners. En creëren we kansen voor mensen die minder makkelijk aan een baan komen.

 

Deurne doet ‘t, doet u mee?

De openbare ruimte is van iedereen. De gemeente Deurne werkt samen met haar partners Senzer en Du Pré hard aan het onderhoud van bijvoorbeeld plantsoenen, groenstroken en pleinen. Samen met u als inwoner is er méér mogelijk dan onderhoud alleen. Heeft u een idee om uw buurt mooier of beter te maken? Meld het ons via Deurnedoett@deurne.nl!  Steeds vaker komen mooie initiatieven tot stand in samenwerking met bewoners. Met mooie resultaten als gevolg. Doet u mee?

 

Hoe werkt het?

Heel simpel. U heeft een idee en bespreekt dit met een aantal buurtgenoten. U stuurt een mail naar Deurnedoett@deurne.nl en wij nemen contact met u op. We bespreken hoe wij u kunnen helpen om uw idee te realiseren. We kunnen meedenken, meewerken en materialen leveren. Door de eigen inzet van buurtbewoners kan er budget vrijkomen om uw plan nog mooier of beter te maken.

 

Volg Deurne doet 't op social media

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Volg ons dan via Twitter of Facebook.  

 

Ik zoek informatie over