Bijstand: giften tot 1.800 euro per jaar 

hoeven niet gemeld te worden

Ontvang je een uitkering van Senzer en helpt een bekende of familielid je wel eens met het betalen van je rekeningen? Krijg je wel eens geld om de maand door te komen? Of krijg je soms een tas met boodschappen? Geld of spullen ter waarde van 1.800 euro per jaar, die een bijstandsgerechtigde in de regio Helmond-De Peel krijgt, worden niet in mindering gebracht op de uitkering.

 

Voorbeelden

  • Een bijstandsgerechtigde uit Geldrop-Mierlo krijgt van een familielid eenmalig 350 euro om de huur te betalen. Daarnaast krijgt hij iedere maand van zijn moeder een bedrag van 100 euro om de sportverenigingscontributie van de kinderen te betalen. Dit betekent dat in een jaar 1.550 euro aan giften zijn ontvangen. Dat hoeft niet aan Senzer gemeld te worden en wordt dus ook niet in mindering gebracht op de uitkering.
  • Een familielid steekt een bijstandsgerechtigde uit Helmond de helpende hand toe met een gift van 300 euro per maand. Na zeven maanden moet dit gemeld worden bij Senzer. Dan is er namelijk meer dan 1.800 euro ontvangen. De contactpersoon bij Senzer beoordeelt dan aan de hand van de persoonlijke situatie of de gift nodig is. Er wordt gekeken naar schuldpositie, medische situatie en gezinssituatie. Als de giften niet noodzakelijk zijn, wordt er vanaf dat moment 300 euro in mindering gebracht op de uitkering.
    .

Giften van voedselbanken, speelgoedbanken en kledingbanken tellen niet mee voor deze 1.800 euro per jaar en worden sowieso niet afgetrokken van de bijstandsuitkering. Inkomsten uit werk moeten wél altijd gemeld worden.

 

Vragen of meer informatie

De hierboven beschreven voorbeelden en beleidsregels zijn algemeen van aard. Bij twijfel of onduidelijkheid over inkomsten en giften én de inlichtingenplicht kunnen bijstandsgerechtigden het best contact opnemen met hun specialist Uitkeringen. 

giften bijstand

Mens centraal

Van oktober 2021 tot en met juni 2024 was dit meldingsvrije bedrag 1.200 euro Dit is vanaf 1 juli 2024 verhoogd naar 1.800 euro. Het bestuur van Senzer - met daarin wethouders van de gemeenten Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren – heeft dit besloten, mede naar aanleiding van een raadsmotie van de gemeente Helmond. Met dit besluit wordt er - vanuit het principe dat de mens centraal staat - ruimte en maatwerk geboden om inwoners verder te helpen in het leven. Het meldingsvrije bedrag  is onderdeel van de ‘Beleidsregels middelentoets’ waarin de regels staan voor mensen met een bijstandsuitkering over geld verdienen en vermogen.