Bijstand: Giften tot 1200 euro per jaar
hoeven niet meer gemeld te worden

 

Ontvang je een uitkering van Senzer en helpt een bekende of familielid je wel eens met het betalen van je rekeningen? Krijg je wel eens geld om de maand door te komen? Of krijg je soms een tas met boodschappen? Geld of spullen ter waarde van 1200 euro per jaar, die een bijstandsgerechtigde in de regio Helmond-De Peel krijgt, worden niet meer in mindering gebracht op de uitkering.

 

Dit hebben de colleges van  de gemeenten – Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren – besloten. Met dit besluit bieden ze - vanuit het principe dat de mens centraal staat - ruimte en maatwerk om inwoners verder te helpen in het leven. Deze maatregel is onderdeel van de vernieuwde ‘Beleidsregels middelentoets’ waarin de regels staan voor mensen met een bijstandsuitkering over geld verdienen en vermogen.  

 

Voorbeelden

  • Een bijstandsgerechtigde uit Geldrop-Mierlo krijgt van een familielid eenmalig €350 om de huur te betalen. Daarnaast krijgt hij iedere maand van zijn moeder een bedrag van €50 om de sportverenigingscontributie van de kinderen te betalen. Dit betekent dat in een jaar €950 aan giften zijn ontvangen. Vanaf 1 oktober hoeft dat niet meer aan Senzer gemeld te worden en wordt het dus ook niet in mindering gebracht op de uitkering.
  • Een familielid steekt een bijstandsgerechtigde uit Helmond de helpende hand toe met een gift van €200 per maand. Na zeven maanden moet dit gemeld worden bij Senzer. Dan is er namelijk meer dan €1200 ontvangen. De contactpersoon bij Senzer beoordeelt dan aan de hand van de persoonlijke situatie of de gift nodig is. Er wordt gekeken naar schuldpositie, medische situatie en gezinssituatie. Als de giften niet noodzakelijk zijn, wordt er vanaf dat moment €200 in mindering gebracht op de uitkering.

Giften van voedselbanken, speelgoedbanken en kledingbanken tellen niet mee voor deze 1200 euro per jaar en worden sowieso niet afgetrokken van de bijstandsuitkering. Inkomsten uit werk moeten wel altijd gemeld worden.

 

Vragen of meer informatie

De hierboven beschreven voorbeelden en beleidsregels zijn algemeen van aard. Bij twijfel of onduidelijkheid over inkomsten en giften én de inlichtingenplicht kunnen bijstandsgerechtigden het best contact opnemen met hun specialist Uitkeringen. 

giften bijstand