Werk, zorg en ondersteuning in jouw gemeente

Wist je dat Senzer ook lokale teams heeft, die deel uitmaken van de gemeentelijke ‘Sociale domein-centra‘ (zie adressen hieronder)? Inwoners kunnen -op één centrale plek- met hun ondersteuningsvraag terecht. Senzer zorgt hierbij voor oplossingen op het gebied van werk en participatie. En zo nodig voor bijstand en bijzondere bijstand. Vanuit deze centrale plekken kan Senzer goed de lokale ondernemers bereiken, zodat de verbinding tussen de vraag van de werkgevers én het talent van de inwoners nog beter tot stand komt.
 

Korte lijntjes, makkelijk bereikbaar en dichtbij..... Zo voert Senzer de Participatiewet uit namens de gemeentes Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren. De andere partners in onderstaande lokale centra gaan over overige zorg en ondersteuning. Zoals bijvoorbeeld de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdzorg.


Voor inwoners van gemeente Geldrop-Mierlo

T 14 040 = Gemeente Geldrop-Mierlo
Centrum voor Maatschappelijke Deelname
gemeente@geldrop-mierlo.nl
De Meent 2, 5664 GC Geldrop


Inwoners gemeente Gemert-Bakel

T (0492) 378 500 = Gemeente Gemert-Bakel
www.gemert-bakel.nl/hulp-en-ondersteuning
gemeente@gemert-bakel.nl
Ridderplein 1, 5421 CV Gemert
Folder 'Heb je een minimum inkomen


Inwoners gemeente Deurne

T (0493) 387 387 =  Zorg in Deurne
Website gemeente Deurne (Zorg in Deurne)
info@zorgindeurne.nl
Oude Martinetstraat 2 (zij-ingang gemeentehuis), Deurne


Inwoners gemeente Laarbeek

T 0492 469 707  = Gemeente Laarbeek/Sociaal team Laarbeek
Sociaal Team Laarbeek 
sociaalteam@laarbeek.nl
Koppelstraat 37, Beek en Donk 

Folder 'Beter uitkomen met een laag inkomen'


Inwoners gemeente Asten

T (0493) 671 234  =  Sociaal Team Asten
www.sociaalteam-asten.nl
sociaalteam@asten.nl
Pastoor de Kleijnhof 21, Asten (centrum De Beiaard)


Inwoners gemeente Someren

T (0493) 494 888 = Gemeente Someren
www.zosomeren.nl
someren@peelgemeenten.nl
Wilhelminaplein 1, Someren


Inwoners gemeente Helmond

T 14 0492 = Gemeente Helmond: Zit je ergens mee? Bel 14 0492 
www.helmond.nl/socialeteams
zorg-en-ondersteuning@helmond.nl
Zandstraat 94, Helmond

Folder 'Ondersteuning voor Helmonders met een laag inkomen'