Werk, zorg en ondersteuning in jouw gemeente

Wist je dat Senzer ook lokale teams heeft, die deel uitmaken van de gemeentelijke ‘Sociale domein-centra‘ (zie adressen hieronder)? Inwoners kunnen -op één centrale plek- met hun ondersteuningsvraag terecht. Senzer zorgt hierbij voor oplossingen op het gebied van werk en participatie. En zo nodig voor bijstand en bijzondere bijstand. Vanuit deze centrale plekken kan Senzer goed de lokale ondernemers bereiken, zodat de verbinding tussen de vraag van de werkgevers én het talent van de inwoners nog beter tot stand komt.
 

Korte lijntjes, makkelijk bereikbaar en dichtbij..... Zo voert Senzer de Participatiewet uit namens de gemeentes Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren. De andere partners in onderstaande lokale centra gaan over overige zorg en ondersteuning. Zoals bijvoorbeeld de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdzorg.