Ik heb een klacht

 

Waarom dit digitaal formulier?

Met dit formulier kunt u een klacht indienen als u ontevreden bent over hoe u door ons bent behandeld. U kunt het niet gebruiken voor het indienen van een bezwaar-, beroep- of verzoekschrift.

Beschrijf uw klacht zo duidelijk mogelijk

Vermeld bijvoorbeeld wanneer u een bepaalde brief hebt geschreven of wat er op een bepaalde datum is gebeurd. Hebt u een klacht over een medewerker? Vermeld dan de naam van de medewerker.

Stuur kopieën van documenten mee

Bijvoorbeeld van brieven, e-mails of aanmaningen waar u naar verwijst in uw klacht. Wij kunnen uw klacht dan sneller behandelen. Stuur alléén kopieën mee, want u krijgt de documenten niet terug.

Invullen en verzenden

U kunt dit formulier op de computer invullen, opslaan en digitaal naar ons sturen. U ontvangt direct digitaal een ontvangstbevestiging.

Privacy  

Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens van burgers en bedrijven en met uw privacy. Op senzer.nl/privacybeleid staat hoe wij dat doen.

Meer informatie

Hebt u nog vragen? Kijk op senzer.nl

 

1. Uw gegevens

Vul een telefoonnummer in waarop wij u kunnen bereiken op weekdagen tussen 8.00 en 17.00 uur. Wij nemen bij voorkeur telefonisch contact met u op om uw klacht te bespreken.
E-mail is geen veilige manier van informatie uitwisselen. Toch bieden wij u de mogelijkheid om ons een e-mailadres door te geven, zodat wij met u kunnen e-mailen over uw klacht. Als u wilt dat wij dat doen, moet u ons daarvoor toestemming geven.
Geeft u Senzer toestemming om u te e-mailen over deze klacht?

2. Gegevens van uw gemachtigde

Wilt u zich laten vertegenwoordigen door een gemachtigde? Vul dan hieronder de gegevens van uw gemachtigde in. Wij spreken met uw gemachtigde alléén over deze klacht, niet over andere zaken.

Vul een telefoonnummer in waarop wij uw gemachtigde kunnen bereiken op weekdagen tussen 8.00 en 17.00 uur. Wij nemen bij voorkeur telefonisch contact op met uw gemachtigde om uw klacht te bespreken.
E-mail is geen veilige manier van informatie uitwisselen. Toch bieden wij u de mogelijkheid om ons een e-mailadres door te geven, zodat wij met uw gemachtigde kunnen e-mailen over uw klacht. Als u wilt dat wij dat doen, moet u ons daarvoor toestemming geven.
Geeft u Senzer toestemming om met uw gemachtigde te e-mailen over deze klacht?
Wanneer vond de gebeurtenis plaats? Beschrijf hieronder uw klacht.
Beschrijf hier wat voor u een mogelijke oplossing van uw klacht is.
5. Uw klacht mondeling toelichten
Wilt u uw klacht mondeling toelichten?
Slechts één bestand.
2 MB limiet.
Toegestane types: pdf, doc, docx.
CAPTCHA