Inlichtingenplicht

Je ontvangt een uitkering. Want in jouw situatie heb je daar recht op. Maar je situatie kan veranderen. En dat kan gevolgen hebben voor jouw recht op een uitkering.

 

Wat moet je melden?

Veranderingen die gevolgen hebben voor de hoogte van jouw uitkering moet je aan ons doorgeven. Aan wat voor soort verandering moet je bijvoorbeeld denken:

  • Als jij en/of ieder ander gezinslid gaat werken. Met ‘werk’ bedoelen we vast werk, tijdelijk werk, werk via een uitzendbureau of werk als zelfstandige. Ook vrijwilligerswerk moet je melden.
  • Als jouw inkomsten en/of van ieder ander gezinslid wijzigen. Bijvoorbeeld wijzigingen van inkomsten van je partner of van jouw inwonende kinderen (ouder dan 27 jaar), nieuwe inkomsten omdat je gedeeltelijk gaat werken, inkomsten uit een andere uitkering of wanneer je meer of minder inkomsten hebt dan tot nu toe.
  • Als jouw woonsituatie en/of van ieder ander gezinslid wijzigt. Denk dan bijvoorbeeld aan een verhuizing, een partner of kind die tijdelijk op een ander adres gaat wonen of een overlijden.
  • Als jouw vermogen en/of van ieder ander gezinslid wijzigt. Bijvoorbeeld door het winnen van een geldprijs, het ontvangen van een schenking of een erfenis.
  • Als jij en/of ieder ander gezinslid gaat studeren.
  • Als jij aandelen of cryptovaluta hebt.
  • Als er iets wijzigt met betrekking tot je verblijfsvergunning of nationaliteit en/of die van ieder ander gezinslid.


Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Neem bij twijfel contact op met een specialist Uitkeringen. Dank alvast voor het doorgeven.
 

Wanneer moet je veranderingen melden?

Veranderingen die gevolgen kunnen hebben voor de hoogte van jouw uitkering moet voor de 6e van de volgende maand aan ons doorgeven. Als je veranderingen niet op tijd meldt, is er een kans dat je een boete wordt opgelegd waardoor jouw uitkering wordt verlaagd.

 

Hoe geef je veranderingen door?

Maak voor het doorgeven van veranderingen gebruik van het wijzigingsformulier op www.senzer.nl/uitkering/uitkering-wijzigingen-doorgeven. Lever het ingevulde en ondertekende wijzigingsformulier in aan de balie van Senzer op de Churchilllaan 109 in Helmond of mail het naar je Uitkeringsspecialist.


Let op: soms moet je niet alleen het wijzigingsformulier inleveren, maar ook bewijsstukken. Op het wijzigingsformulier staat wat je nog meer moet inleveren.

Inlichtingenbureau

We vergelijken de gegevens van (ex-)werkzoekenden van Senzer met de gegevens van andere instanties. Want we willen voorkomen dat werkzoekenden een uitkering krijgen waar ze geen recht op hebben. Deze vergelijking wordt gedaan door het Inlichtingenbureau. Zij kunnen misbruik van uitkeringen eenvoudig en snel opsporen.

 

Wat betekent dat voor jou?

Als al jouw gegevens bij de verschillende instanties met elkaar kloppen, merk je niets van het Inlichtingenbureau. Soms ziet het Inlichtingenbureau dat bepaalde gegevens niet kloppen. Dan wordt eerst gekeken of er fouten zijn gemaakt door onze administratie. Als dat zo is, merk je nog steeds niets. Wanneer niet duidelijk is waarom de gegevens afwijken, vragen wij je om uitleg. De ene keer vragen we je meer gegevens op te sturen. Een andere keer nodigen we je uit voor een gesprek. Samen bekijken we dan waardoor de verschillen zijn ontstaan.

 

Welke gegevens worden vergeleken?

Het Inlichtingenbureau vergelijkt jouw gegevens die bekend zijn bij Senzer met de gegevens van diverse instanties. Denk daarbij onder andere aan:

  • het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (LlSV)
  • de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO, voorheen IB-Groep)
  • de Belastingdienst.

 

Meer weten?

Er is een folder over het Inlichtingenbureau, gemaakt door Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarin staat duidelijk wat jouw plichten én uw rechten zijn. Want natuurlijk mag niet iedereen zomaar overal gegevens opvragen. Wat wel mag en wat niet staat in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze folder kun je afhalen aan de balie van Senzer aan de Churchilllaan 109 in Helmond. Je vindt de informatie ook op www.inlichtingenbureau.nl.

 

Heb je nog vragen?

Bel dan het algemene nummer van Senzer via 0492-58 24 44.