Jobcoach helpt op de werkvloer 
om match succesvol te maken

U heeft via Senzer een medewerker aan het werk. Een mooie inclusieve match die meerwaarde gaat bieden voor uw bedrijf. Naast loonkostensubsidie biedt Senzer u een jobcoach aan om de werknemer te begeleiden bij het werk.  

 

Jobcoach zorgt voor goede start

Jobcoaching is een (tijdelijke) ondersteuning die u en uw medewerker de juiste start geven voor een duurzame werkrelatie. De jobcoach geeft u als werkgever praktische tips voor de toekomstige begeleiding. 

 

Zo werkt het in de praktijk 

  • De loonwaardedeskundige van Senzer stelt tijdens de loonwaardebepaling het begeleidingsniveau vast.
  • De jobcoach biedt methodische ondersteuning en werkt vanuit een persoonlijk ontwikkel-/begeleidingsplan. Dit uiteraard in overleg met werkgever en werknemer. 
  • De jobcoach kan ondersteunen als er problemen op de werkvloer ontstaan. De begeleiding van de jobcoach is gericht op de werknemer, u als werkgever en de werkplek. 

U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden  
 

1. Inzet van een jobcoach van Senzer 
Senzer biedt u bij de plaatsing een gecertificeerde Senzer-jobcoach. Dan zijn de lijntjes kort en is alles in één hand. De Senzer-jobcoach stelt een begeleidingsplan op in overleg met werkgever en werknemer. Hieruit volgt een begeleidingsbehoefte met een vertaling naar inzet van de uren van de jobcoach.

 

2. Inzet van een externe jobcoach 

Het staat u natuurlijk vrij om een andere jobcoach te kiezen. Hiervoor gelden de volgende uitgangspunten:  

  • Senzer vergoedt een vastgesteld maximum-tarief voor jobcoaching aan u als werkgever.
  • Het begeleidingsniveau is vastgesteld door de loonwaarde-deskundige van Senzer tijdens de loonwaardebepaling.
  • De jobcoach dient gecertificeerd en geregistreerd te zijn bij NVS, Noloc of UWV.
  • De externe jobcoach stelt het begeleidingsplan op na de loonwaardebepaling. De werkgever laat dit jobcoachplan door de contactpersoon van Senzer goedkeuren.  

 

3. Inzet van een (eigen) interne begeleider  

Als de begeleider een gecertificeerde jobcoach is dan worden de kosten vergoed volgens het vastgestelde tarief voor jobcoaching (zie opsommingspunt 2). Als de begeleider niet gecertificeerd is dan worden de kosten vergoed op basis van de vaststelling van onze loonwaarde-deskundige. Voorwaarde is dat de interne begeleider de Senzer- training Mentorwijs met goed gevolg af heeft gerond. Via Mentorwijs wordt uw werkleiding getraind in het omgaan met mensen met een werkbeperking. Kijk op www.senzer.nl/mentorwijs voor meer informatie.   

Meer informatie

Als u vragen heeft of meer wilt weten? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Senzer. Heeft u geen contactpersoon? Neem dan contact op met een van onze accountmanagers. Zij helpen u graag verder.

Folder Jobcoach 

Wil je nog eens teruglezen hoe een Jobcoach werkt voor jouw bedrijf? Download dan hier de folder als PDF.