Klachten 

Senzer streeft ernaar zijn dienstverlening zo goed en optimaal mogelijk uit te voeren. Niet alleen de inhoud van de dienstverlening is van belang, maar ook de wijze van werken, de snelheid waarmee werkzaamheden worden uitgevoerd, de bereikbaarheid van medewerkers alsmede de informatievoorziening. Daarin past uiteraard ook dat wij zorgvuldig omgaan met uw gegevens en eventuele klachten en/of problemen op een juiste wijze oplossen.

 

Het kan gebeuren dat u niet geheel tevreden bent over onze werkwijze of over de behaalde resultaten. Senzer stelt het op prijs als u eventuele klachten bij ons meldt. Dan proberen wij de problemen zo snel mogelijk op te lossen. Een klacht indienen kan  mondeling, per brief of via deze button: 

 

Geef hier uw klacht door

 

Per brief

Uw kunt uw klacht schriftelijk indienen door een brief te sturen naar:

 • Senzer
 • T.a.v. klachtencoördinator team Juridische Uitvoering & Interne Controlling 
 • O.v.v. klacht
 • Postbus 272
 • 5700 AG Helmond
   

Zorg ervoor dat uw klacht de volgende zaken bevat:

 • Naam en adres en eventueel e-mailadres
 • Datum
 • Omschrijving van de klacht (wat is het onderwerp, over wie gaat het)
 • Datum van het voorval
 • Reden van uw ontevredenheid
 • Handtekening

 


Telefonisch

Om uw klacht mondeling aan ons te melden, belt u met het algemene nummer van Senzer: 0492 58 24 44 en vraagt u naar mevrouw R. van Dijk, klachtencoördinator.

 

Als u het niet eens bent met de afhandeling van de klacht door Senzer, dan kunt u contact opnemen met de Nationale ombudsman. Op www.nationaleombudsman.nl kunt u lezen wat u moet doen.

 

Bovenstaande manier van klachtafhandeling maakt deel uit van de:

 

Werknemer, opdrachtnemer of derde

Bent u een werknemer, opdrachtnemer of derde, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen, door een brief te sturen naar:

 • Senzer
 • T.a.v. Klachtencommissie
 • O.v.v. klacht
 • Postbus 272
 • 5700 AG Helmond

 

Zorg ervoor dat uw klacht de volgende zaken bevat:

 • Naam en adres
 • Datum
 • Omschrijving van de klacht (wat is het onderwerp, over wie gaat het)
 • Handtekening

Lees hier het hele klachtenreglement voor werknemers, opdrachtgevers en derden 
 

 

Lees hier over bezwaar, beroep en voorlopige voorziening