Loonkostensubsidie: Compensatie voor verminderde productiviteit

U bent van plan om iemand via Senzer aan te nemen. Deze match draagt bij aan inclusiviteit en meerwaarde van uw organisatie. Het kan zijn dat deze medewerker, die u via Senzer aanneemt, een lagere productiviteit heeft. Het verlies aan productiviteit wordt gecompenseerd. Dit heet loonkostensubsidie (LKS). Hieronder ziet u hoe dit werkt.

Zo werkt het in de praktijk

 

Aanvragen + check doelgroep loonkostensubsidie
U kunt de loonkostensubsidie via uw contactpersoon bij Senzer aanvragen. Bij voorkeur voorafgaand het dienstverband, maar uiterlijk tot 6 maanden erna. Ook werknemers kunnen zelf loonkostensubsidie aanvragen. Senzer toetst of de persoon behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie. Dit is een voorwaarde vanuit de overheid om loonkostensubside te mogen verstrekken. 

De volgende mensen vallen onder de doelgroep loonkostensubsidie: 

  • indicatie beschut werk
  • doelgroepregister banenafspraak 
  • mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt 
  • uitkeringsgerechtigden/werkzoekenden met een arbeidsbeperking onder de Participatiewet
  • Wajong met arbeidsvermogen
  • werkende jongeren met een arbeidsbeperking, uit het Praktijkonderwijs, Voortgezet Speciaal Onderwijs of Entree-onderwijs
  • mensen die al werkzaam zijn, maar toch een verminderde productiviteit blijken te hebben 

Twijfelt u of uw toekomstige medewerker tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort? Neem dan contact op met uw Senzer-contactpersoon. Wij helpen u hier graag mee.

 

Loonwaardebepaling 
Onze loonwaardedeskundige bepaalt de loonwaarde op de werkplek en op basis van door u aangeleverde gegevens. Dit doen we aan de hand van een vaste landelijke methodiek. De hoogte van de subsidie is gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Kijk op www.senzer.nl/loonwaarde voor meer info over de loonwaardebepaling die Senzer uitvoert. 

 

Jobcoach 
De begeleiding van de jobcoach is gericht op de werknemer, u als werkgever én de werkplek om te zorgen voor een succesvolle en duurzame werkrelatie. Senzer biedt hiervoor een gecertificeerde jobcoach aan. Een jobcoach biedt methodische ondersteuning en werkt vanuit een persoonlijk ontwikkel-/begeleidingsplan. Ook kan de jobcoach ondersteunen als er problemen op de werkvloer ontstaan. Kijk op www.senzer.nl/jobcoach voor meer informatie. 

 

Beschikking, betaling en administratie 
Op basis van het voorgaande ontvangt u van ons een brief waarin de afspraken en de hoogte van de loonkostensubsidie zijn vastgelegd. Op basis hiervan betalen we per maand uw loonkostensubsidie. 

 

Eventuele wijzigingen doorgeven 
In geval van veranderingen, zoals wijziging uren, functie, duur, beëindiging e.d. vragen wij u om dat aan ons door te geven via het wijzigingsformulier. Dit kan namelijk gevolgen hebben voor de hoogte en uitbetaling van de subsidie. Dank alvast.

Hoe werkt Loonkostensubsidie?

Loonkostensubsidie aanvragen

Normaal gesproken loopt de aanvraag van Loonkostensubsidie via uw contactpersoon bij Senzer. Het gaat dan om medewerkers die vanuit een Participatiewet-situatie bij u komen werken. Maar het kan zijn dat u een medewerker, die zonder tussenkomst van Senzer, bij u in dienst is en die toch mogelijk voor loonkostensubsidie in aanmerking komt. Vult u dit contactformulier in en wij nemen contact met u op om te kijken of er een mogelijkheid op loonkostensubsidie is.

Wijzigingen doorgeven

Wij vragen u om tussentijdse wijzigingen door te geven van belang voor de loonkostensubsidie. Bijvoorbeeld:

  • wijziging aantal contracturen 
  • functie van medewerker
  • voortijdige beëindiging  contract 

Geef svp wijzigingen door via het wijzigingsformulier. Dank alvast voor uw moeite!

Bezwaar tegen besluit

Als u het niet eens bent met een besluit van ons, dan kunt u bezwaar maken.
Klik hier voor meer informatie over bezwaar

Tip: Premiekorting 
Belastingdienst 

Misschien kunt u ook nog gebruik maken van het:

Let op: om gebruik te kunnen maken van het loonkostenvoordeel moet de medewerker binnen 3 maanden na indiensttreding een doelgroepverklaring LKV aanvragen (of u hiervoor machtigen). Kijk op de site van de Belastingdienst of vraag uw contactpersoon van Senzer voor meer info.  

Tip: No risk-polis ziekte bij UWV 

Is is voor werkgevers die een werknemer met een ziekte of handicap in dienst nemen. De werkgever kan zo een Ziektewet-uitkering voor de werknemer krijgen bij ziekte. Tevens hoeft de werkgever geen hogere premie te betalen voor de Ziektewet of een eventuele een WIA-uitkering. De no-riskpolis hoeft niet niet van tevoren aangevraagd te worden. Kijk op de site van UWV of bekijk onderstaande video voor meer info. 

 

Tip: Training mentorwijs
voor uw werkleiding  

Naast de inzet van een gecertificeerde jobcoach van Senzer kunt u er ook voor kiezen om uw eigen leidinggevenden te laten trainen in het omgaan met mensen met een werkbeperking. Hiervoor bieden wij kostenloos de training Mentorwijs aan. Kijk op senzer.nl/mentorwijs voor meer informatie. 

Meer informatie

Als u vragen heeft of meer wilt weten? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Senzer. Heeft u geen contactpersoon? Neem dan contact op met een van onze accountmanagers. Zij helpen u graag verder.

Folder Loonkostensubsidie

Wil je nog eens teruglezen hoe Loonkostensubsidie werkt voor uw bedrijf? Download dan hier de folder als PDF.