Loonwaardebepaling bepaalt hoogte loonkostensubsidie en vergoeding extra kosten

In uw bedrijf werkt een medewerker met vermoedelijk een verminderde loonwaarde. U krijgt dan mogelijk loonkostensubsidie. Om dit vast te stellen gaat de loonwaardedeskundige van Senzer een loonwaardebepaling uitvoeren.

In de loonwaardebepaling wordt - op basis van een landelijk systematiek - vastgesteld hoeveel procent van het Wettelijke Minimumloon de betreffende medewerker met het werk kan verdienen. Op basis hiervan wordt de precieze loonkostensubsidie vastgesteld. Ook wordt bepaald of u een vergoeding ontvangt voor de extra kosten die u maakt, voor bijvoorbeeld werkplekaanpassing of extra begeleiding.

Zo werkt het in de praktijk

1. Loonwaardebepaling aanvragen
Uw contactpersoon bij Senzer stuurt het aanvraagformulier ‘Loonwaardebepaling’ naar u op, zodat u zelf de loonwaardebepaling van de medewerker kunt aanvragen. Voorwaarde is dat de medewerker al enige tijd in uw bedrijf werkzaam is (bijvoorbeeld via een werkstage of proefplaatsing) en ingewerkt is, zodat de medewerker goed op zijn taakuitvoering kan worden beoordeeld. 

2. Vooronderzoek met vragenlijst

U ontvangt per mail een vragenlijst over de taken en het functioneren van de medewerker. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 30 minuten. U stuurt binnen een week het ingevulde formulier terug. Ook uw medewerker wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen.

3. Bedrijfsbezoek

Een loonwaardedeskundige van Senzer neemt contact met u op om een afspraak te maken. Het bedrijfsbezoek duurt ongeveer 90 minuten. Het bestaat uit een vraaggesprek met de persoon in uw bedrijf die het meest over het functioneren van de medewerker kan vertellen. Er wordt ook gekeken naar de werkzaamheden, die de werknemer voor u uitvoert en een werkbeoordeling. Het is belangrijk dat de betreffende medewerker ook op het afgesproken tijdstip aanwezig is én aan het werk is, zodat de loonwaarde-deskundige zijn functioneren tijdens het werk kan beoordelen.

4. Uitslag met hoogte loonkostensubsidie

Binnen twee weken na het bedrijfsbezoek ontvangt u bericht over het resultaat van de loonwaardebepaling. Daarin staat de hoogte van de loonkostensubsidie die u gaat ontvangen. U ontvangt dit bedrag vooraf per maand. Kijk voor meer info ook www.senzer.nl/loonkostensubsidie

Hoe werkt loonkostensubsidie?

Meer informatie

Als u vragen heeft of meer wilt weten? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Senzer. Heeft u geen contactpersoon? Neem dan contact op met een van onze accountmanagers. Zij helpen u graag verder.

Folder Loonwaarde

Wil je nog eens teruglezen hoe Loonwaarde werkt voor jouw bedrijf? Download dan hier de folder als PDF.