Niet-levensvatbaar bedrijf doorstarten (en u bent geboren voor 1960)

   

  Wanneer u vóór 1 januari 1960 bent geboren en een niet-levensvatbaar bedrijf heeft, kunt u mogelijk een uitkering aanvragen. Of een bedrijfskapitaal. Dit kan via het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), die een speciale regeling kent voor zelfstandige ondernemers die voor 1960 zijn geboren.

   

  Uitkering

  De Bbz-uitkering is een aanvulling op het totale inkomen van u en uw eventuele partner (een uitkering telt ook mee als inkomen) De Bbz-uitkering vult het inkomen aan tot het bijstandsbedrag dat voor u beiden geldt.

   

  Bedrijfskapitaal

  In bepaalde gevallen kunt u in aanmerking komen voor bedrijfskapitaal. Dit is een lening of een gift, mede afhankelijk van uw vermogen. Hiermee kunt u investeren in uw bedrijf. De maximale hoogte van het bedrijfskapitaal is € 10.607 (in 2022). 

   

  Voorwaarden

  Vanuit de overheid zijn er voorwaarden waaraan u moet voldoen. Zo is dat nu eenmaal wettelijk vastgelegd. 

  • U bent een zelfstandige en bent geboren vóór 1960
  • U heeft minimaal 1.225 uur per jaar in uw bedrijf gewerkt
  • Uw inkomen uit uw bedrijf of beroep is lager dan de bijstandsnorm
  • U heeft minstens 10 jaar achter elkaar een bedrijf of een zelfstandig beroep uitgeoefend, voorafgaand aan uw aanvraag
  • Uw bruto inkomen uit uw onderneming is gemiddeld minimaal € 8.425 per boekjaar (in 2022).

   

  Aanvragen?

  Meer informatie over de regeling of aanvragen? 

  Ga naar het contactformulier

   

  Overige hulp