06-09-2021 | 11:00 uur

6 t/m 12 september Week van Lezen en Schrijven
Extra aandacht voor laaggeletterdheid 

 

Dat je dit bericht leest en er misschien een reactie bij typt, daar sta je nauwelijks bij stil. Voor onszelf is lezen en schrijven vanzelfsprekend. Maar voor veel mensen is dat niet het geval. Mensen die zich in allerlei bochten wringen om maar niet uit te laten komen dat ze hun kleinkinderen niet kunnen voorlezen. Die willen verbergen dat ze aanwijzingen niet begrijpen. Dat geldt ook voor de mensen die wij begeleiden. Medewerkers bij wie de ziekmelding misloopt omdat ze het boekje ‘Fit en herstel’ niet kunnen lezen. Mensen die niet de juiste documenten aanleveren bij hun uitkeringsaanvraag om ze simpelweg niet begrijpen wat ze moeten doen. En dat is niet altijd herkenbaar.

thumbnail.jpg

 

Daarom probeert de Stichting Lezen en Schrijven tijdens de Week van Lezen en Schrijven van 6 tot 12 september zoveel mogelijk mensen te vertellen over het bestaan van laaggeletterdheid. Ook Senzer doet hieraan mee. We proberen extern mensen ervan bewust te maken. Maar, zeker zo belangrijk: we besteden graag aandacht aan het onderwerp intern. Want wist je dat in Nederland 2,5 miljoen volwassenen moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen? Vaak hebben zij ook moeite met omgaan met bijvoorbeeld een computer of mobiele telefoon.

In onze arbeidsmarktregio gaat het maar liefst om 15%; dat is hoger dan het landelijke percentage van 12%. Moeite hebben met lezen en schrijven heeft grote gevolgen. Het maakt mensen kwetsbaar: minder zelfredzaam, minder sociaal actief en minder gezond dan geletterde mensen. Het kan een behoorlijk obstakel vormen op weg naar of bij werk. Extra reden dus voor ons om hier aandacht aan te besteden!

Wil je meer weten over laaggeletterdheid en hoe dat dit werk kan beïnvloeden? Bezoek dan de site van Lezen en schrijven:

Participatie en werk | Lezen en Schrijven

 

Laaggeletterdheid: wat is het?​​​​​​​

Bekijk hieronder de mini documentaire over laaggeletterdheid van stichting Lezen en Schrijven.

thumbnail.jpg