13-07-2016 | 15:33
Body tekst

Dertig bedrijven geholpen door Steunpunt Schade

 

Een week na de start blijkt dat er goed gebruik wordt gemaakt van de diensten van het speciale steunpunt voor werkgevers met hagel-, water- en/of stormschade. Ongeveer dertig bedrijven hebben allerlei vragen gesteld op het gebied van arbeid en personeel. Dit vanwege de schade die ze hebben geleden door de extreme weersomstandigheden van de afgelopen maand. Werkgevers die nog vragen of behoefte aan advies rondom personeel hebben, kunnen per telefoon en e-mail contact opnemen met het steunpunt.

 

Het Werkgeversplein Regio Helmond heeft samen met UWV, ZLTO en Recht Direct via het Steunpunt diverse vragen afgehandeld. Denk hierbij aan: duur en ingang werktijdverkorting, invloed op WW-rechten,  sollicitatieplicht, uitzendkrachten via een coöperatie, vervangend werk, collegiale uitleen, aard toegestane werkzaamheden jongeren, arbo-vragen en vacatures. 

 

Steunpunt Schade

Werkgevers die schade lijden door hagel, water of storm en als gevolg hiervan vragen hebben over de inzet van hun medewerkers, kunnen terecht bij het speciaal ingerichte Steunpunt Schade van het Werkgeversplein Regio Helmond. Werkgevers kunnen hier hun vragen stellen over: werktijdverkorting, WW en arbeids-juridische zaken.

 

Contact 

Nu de piek aan vragen is afgehandeld wordt het fysieke inloopspreekuur beëindigd. Werkgevers die vragen of behoefte aan advies hebben, kunnen op kantoortijden per telefoon of mail contact opnemen via e-mail: steunpuntschade@senzer.nl of telefoon: 06-41 58 86 71. Zolang als het nodig is, blijft het Steunpunt Schade geopend. De samenwerkende partijen zijn daarnaast afzonderlijk ook nog te bereiken via de normale kanalen en contactpersonen.

 

Afbeelding
Dertig bedrijven geholpen door Steunpunt Schade