11-04-2018 | 11:56 uur

Gebiedsteam werkbedrijf Senzer heeft vaste plek bij ZO Someren

Senzer heeft een vaste plaats gekregen in de werkruimte van ZO Someren in het gemeentehuis van Someren. Hierdoor wordt de intensieve samenwerking met diverse partners (gemeente, LEV groep en Onis) verder versterkt. Senzer voert -als werkbedrijf in de arbeidsmarktregio Helmond-de Peel- ook voor de gemeente Someren de Participatiewet uit. Senzer zorgt - binnen de samenwerking van ZO Someren- dan ook voor oplossingen op het gebied van werk, arbeidsintegratie, participatie, en zo nodig voor bijstand en bijzondere bijstand. Inwoners kunnen bij ZO Someren terecht  voor vragen op het gebied van zorg & welzijn, werk & inkomen en jeugd & gezin.
 

Door deze werkwijze kan Senzer ook beter de lokale ondernemers bereiken, zodat de verbinding tussen de vraag van werkgevers en een passend personeelsaanbod nog beter tot stand komt. Het aansluiten bij ZO Someren past in de gebieds- en klantgerichte werkwijze die Senzer voorstaat. Oftewel: dienstverlening dicht bij de burger. In andere gemeenten in de regio Helmond-De Peel maken Senzer-medewerkers ook al deel uit van gebiedsteams zoals ZO Someren. In deze teams werken diverse organisaties in het ‘Sociale domein‘ intensief samen, altijd vanuit de vraag van burger.

 

Feestelijke inhuizing

Het Senzer-team is inmiddels al hartelijk ontvangen, in de raadzaal van de gemeente Someren. Het welkom werd verzorgd door een afvaardiging van het college van B&W en de ZO Someren-collega’s, zoals wmo-consulenten, gezins-en jongerencoaches en medewerkers van de gemeente. De participatiecoaches van Senzer voelden zich meteen zeer welkom. Ze zijn inmiddels –in hun nieuwe werkplek- al druk aan de slag om zich in te zetten voor de inwoners en ondernemers van Someren. Ze hebben er zin in!

 

 

Ik zoek informatie over