21-01-2016 | 14:36
Body tekst

Partners werkbedrijf regio Helmond-De Peel bekrachtigen samenwerking

 

Sinds 1 januari 2016 is het werkbedrijf voor de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel officieel een feit. Het doel: meer mensen aan het werk. Op maandag 11 januari ondertekenden de samenwerkende partijen in het werkbedrijf het samenwerkingsconvenant dat daaraan uitvoering geeft. Zo committeren ze zich om actief mee te werken aan de uitvoering van het dienstverleningsconcept aan werkgevers en werkzoekenden zoals dat is vastgelegd in het convenant.  

 

Sterke arbeidsmarkt

UWV, onderwijs, werkgevers- en werknemersorganisaties streven samen met het werkbedrijf een optimale werking van de arbeidsmarkt na waarbij de vraag van werkgevers leidend is en waarbij het werkbedrijf als intermediair zorgt dat het aanbod matcht met die vraag. Die samenwerking heeft in het afgelopen jaar al een belangrijke impuls gekregen. Het werkbedrijf werkt met een gezamenlijk ontwikkeld en vastgesteld arbeidsmarktbewerkingsplan waarin o.a. trendmatige ontwikkelingen in beeld gebracht worden. 

 

Samenwerkingspartners

Het samenwerkingsconvenant werd getekend door vertegenwoordigers van UWV, het onderwijsveld en de werknemersorganisaties FNV, CNV en De Unie. Daarnaast ondertekenden namens het werkbedrijf algemeen directeur René Walenberg, namens werkgevers Frans Huijbregts  en namens de gemeente Helmond wethouder Jos van Bree. Ook de wethouders van de overige deelnemende gemeenten (Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren) zetten hun handtekening onder het samenwerkingsconvenant. 

 

Werkbedrijf

In het kader van de Participatiewet is de Nederlandse arbeidsmarkt verdeeld in 35 arbeidsregio's. Om op regionaal arbeidsmarktniveau meer mensen met een arbeidsbeperking te plaatsen, worden 35 regionale werkbedrijven opgericht. De regio Helmond-De Peel is er daar één van. De insteek is zo maximaal mogelijke economische en sociale zelfredzaamheid van burgers omdat dat ook maatschappelijk rendement betekent. Als vangnet wordt indien nodig een uitkering verstrekt voor burgers die nog niet in het arbeidsproces kunnen participeren.

 

Meer mensen aan het werk

Het werkbedrijf is de uitvoeringsorganisatie voor de Participatiewet. Iedereen aan de slag: dat is het uitgangspunt van deze wet. Wethouder Jos van Bree van de gemeente Helmond en voorzitter bestuur werkbedrijf: “In onze arbeidsmarktregio werkten de gemeentelijke afdelingen Werk en Inkomen al lang met de Atlant Groep samen. Ook het Werkgeversplein was al bij die samenwerking aangesloten: onze werkgevers voelen zich écht verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de Participatiewet. We hebben er daarom voor gekozen om die partijen samen te laten gaan in één fysiek werkbedrijf. Het doel: nóg meer mensen aan het werk. Daarbij gaan we steeds uit van de vraag van de werkgever en van de unieke talenten van onze werkzoekenden. Dat doen we in intensieve samenwerking met UWV, het onderwijsveld en de werknemersverenigingen. Alleen samen kunnen we zowel aan de vraag van de werkgevers als aan de wensen van onze werkzoekenden voldoen.”

 

Inrichting in volle gang

Juridisch gezien is er sprake van een werkbedrijf en de operationele samenwerking is in de praktijk al van start gegaan. Het proces van de inhoudelijke invulling is echter nog niet afgerond. Op dit moment zijn alle betrokkenen hard aan de slag met de inrichting van het werkbedrijf. De verwachting is dat met ingang van (uiterlijk) 1 juli 2016 de inhoudelijke vorming van het werkbedrijf geheel afgerond is. Dan treedt de organisatie naar buiten met een nieuwe naam en logo.

 

Tot die tijd verandert er in de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden in principe niets; zij behouden voorlopig hun vaste aanspreekpunt.  

 

Afbeelding
Partners werkbedrijf regio Helmond-De Peel bekrachtigen samenwerking