23-02-2021 | 17:07 uur

Tozo-jaaropgave 2020: 
Veelgestelde vragen

Alle ontvangers van een Tozo-uitkering voor levensonderhoud van Senzer hebben onlangs een Tozo-jaaropgave 2020 gekregen. Op de jaaropgave staan de volgende onderwerpen:

 • Bedrag aan ontvangen bruto-uitkering Tozo in 2020

 • Bedrag aan loonheffing en premie Zorgverzekeringswet, dat is afgedragen in 2020

 • ‘Ja/nee’ of het bedrag van de loonheffingskorting is toegepast

De informatie uit de jaaropgave heeft Senzer doorgegeven aan de Belastingdienst. Dat is verplicht en zorgt dat de belastingaangifte makkelijker ingevuld kan worden. De jaaropgave wordt eenmalig op papier verstrekt.

 

Veelgestelde vragen over deze jaaropgave

Hieronder staan de antwoorden op de meest gestelde vragen:

 1. Waarom ontvangt mijn partner ook een jaaropgave?
  Antwoord:  U ontvangt beiden een jaaropgave omdat de Tozo-uitkering een uitkering is die u samen met uw partner ontvangt. De uitkering wordt daarom verdeeld over twee personen en is voor beiden een inkomen waar inkomstenbelasting af wordt gehouden.
  Het is wettelijk niet toegestaan om één jaaropgave te versturen. Het kan zijn dat de bedragen per persoon verschillen. Wij hebben geprobeerd om dit per persoon fiscaal zo gunstig mogelijk voor u te doen.
   
 2.  Waarom wijkt het bedrag op de jaaropgave af van het totaalbedrag dat u aan Tozo heeft ontvangen?
  Antwoord: De jaaropgave toont het bruto bedrag, niet het netto door u ontvangen bedrag.
   
 3.  Ik heb een deel van mijn uitkering terugbetaald, maar zie dat niet terug in mijn jaaropgave. Hoe kan dat?
  Antwoord: Op de jaaropgave 2020 staan uitkeringen en terugbetalingen die plaatsvonden in 2020.
  - Wanneer u in 2020 een deel van de uitkering hebt terugbetaald die u in 2020 ontving, is dit als minbedrag verwerkt bij de brutobedragen. Dit bedrag ziet u dus niet terug op uw jaaropgave, maar is wel verwerkt.
  - Wanneer u in 2021 een deel van de uitkering hebt terugbetaald die u in 2020 ontving, ziet u dit niet terug op de jaaropgave van 2020. De terugbetalingen die u in 2021 doet, worden opgenomen op de jaaropgave 2021. Deze jaaropgave ontvangt u dan in 2022.
   

vraag en antwoord.png

 

Social_Tozo_ondersteuning2.jpg

Tozo jaaropgave 2020 Veelgestelde vragen