09-03-2018 | 09:29 uur

UWV en Senzer intensiveren samenwerking in Peelregio

De samenwerking tussen UWV en Senzer, die onder één dak dienstverlening bieden aan werkzoekenden/uitkeringsgerechtigden en werkgevers in de Peelregio, wordt geïntensiveerd. De organisaties werkten al op diverse fronten samen. De intentie is deze samenwerking verder te versterken en de gezamenlijke dienstverlening nog meer vorm te geven. Vanuit die gedachte is onlangs de plek waar zij werkzoekenden/uitkeringsgerechtigden en werkgevers ontmoeten heringericht. Het resultaat: een gezamenlijke ontvangstruimte met een gastvrije uitstraling. 

Een voorbeeld van de samenwerking tot nu toe is het project ‘Max WW’. Daarin worden de krachten gebundeld om mensen voor wie het einde van de periode van WW-uitkering en daarmee instroom in de participatiewet (bijstand) in zicht komt met extra stimulans te helpen om aan de slag te gaan. Ook organiseren UWV en Senzer samen de drukbezochte ‘Workdates’. Deze zijn bedoeld voor mensen op zoek naar een leuke baan of stageplaats en voor werkgevers die hun organisatie, werkplekken en vacatures onder de aandacht willen brengen. Zo verbinden UWV en Senzer het talent van werkzoekenden aan de vraag van werkgevers.

Ontvangstruimte heringericht

De dienstverlening van UWV en Senzer in de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel vindt plaats onder één dak vanuit de locatie aan de Churchilllaan in Helmond. Gezamenlijke huisvesting vanuit deze centrale plek zorgt voor korte lijnen en hechte samenwerking. De onderliggende overeenkomst is nu verlengd. Onlangs werd de ontvangstruimte aan de Churchilllaan ook heringericht. Deze is nu nog meer gericht op de gezamenlijke dienstverlening. Gewerkt is aan een toegankelijke en gastvrije omgeving die aansluit bij de wensen en eisen van deze tijd. De nieuwe inrichting weerspiegelt de filosofie van verbinding met een gezamenlijke ontvangstbalie, een centraal informatiepunt, diverse gespreksruimtes en ruimtes voor workshops en groepstrainingen. Het geheel heeft een op elkaar afgestemde uitstraling waarbij de identiteit van beide organisaties herkenbaar is gebleven.

 

 

Ik zoek informatie over