23-10-2019 | 11:01
Body tekst

Intensieve samenwerking zorgt voor zelfredzaamheid, integratie en werk

Veertien vrouwelijke statushouders aan de slag bij Het Goed in Geldrop-Mierlo

De weg naar werk of andere maatschappelijke deelname is voor vrouwen met een verblijfsvergunning vaak lang en vol hobbels. Taalachterstand, gebrekkige opleiding, (alleenstaand) ouderschap en cultuurverschillen, bijvoorbeeld over man-vrouwverhouding, zorgen vaak voor isolement en afhankelijkheid. Een landelijk probleem dat ook speelt in Geldrop-Mierlo. Genoeg reden voor werkbedrijf Senzer, LEVgroep, gemeente, Het Goed, Werkvloertaal, de Bibliotheek, Leef! en Maatschappelijk Belang Brabant om de handen ineen te slaan. Deze partijen zijn een intensief begeleidingstraject gestart waar veertien jongvolwassen Eritrese vrouwen gebruik van maken. Deze vrouwen zijn enthousiast begonnen met het zetten van stappen op weg naar een mooie (werk)toekomst in Geldrop-Mierlo. Om dat te vieren heeft wethouder Looijmans alle betrokkenen eens extra in het zonnetje heeft gezet.

 

Het doel van dit project is om te zorgen dat deze vrouwen in hun kracht komen te staan, hun talenten ontplooien, kansen gaan grijpen en op alle leefgebieden onafhankelijk worden. Zodat ze actief deel uitmaken van de Geldrop-Mierlose gemeenschap.

_02 statushouders bij het goed 211019.jpg

 

Aan de slag met divers weekprogramma

De betrokken partijen gaan intensief samenwerken in de vorm van een divers weekprogramma met individuele begeleiding voor de deelneemsters. Zo gaan de vrouwen aan de slag met empowerment-trainingen, taalonderwijs, opvoedingshulp, fietsles, sport en computervaardigheden. Ook gaan ze werkervaring opdoen bij Het Goed op het gebied van logistiek, schoonmaak en verkoop. Dit is voor iedereen het beginpunt. Ook is kinderopvang geregeld, wat een belangrijke aspect is om het project te laten slagen. Het traject loopt nog ongeveer een jaar door totdat de vrouwen op hun plek zitten. Wat dat precies is ligt aan de individuele capaciteiten en inzet. Ieder volgt haar eigen pad. Als het mogelijk is wordt er geholpen bij het zoeken van scholing, vrijwilligerswerk, betaald werk (al dan niet part-time) of bbl-opleiding.

 

De verwachting is dat na afloop van het project de meeste deelneemsters - deels - uit de uitkering zullen zijn, dat hun Nederlands verder verbeterd is en dat ze minder naar zorginstanties hoeven te gaan met vragen. Kortom: dat ze zelfredzamer zijn en onafhankelijker van anderen. De kinderen komen op de opvang al in aanraking met het Nederlands en zullen daardoor gemakkelijker instromen in het basisonderwijs.

_09 statushouders bij het goed 211019.jpg

Werken aan hun toekomst

Wethouder Looijmans (Zorg, welzijn, werk en inkomen) is blij met het doorzettingsvermogen van de vrouwen en de samenwerking van de betrokken organisaties. ‘Het is goed dat deze vrouwen deze kans krijgen én nemen om zelf sturing te geven aan hun leven. En echt mee te doen in de samenleving. Ik kan me voorstellen dat dit in het begin best moeilijk zal zijn. Een proces van stapje voor stapje, met vallen en opstaan. Ze moeten veel loslaten van wat ze gewend zijn en springen in het diepe. Ik hoop van harte dat ze zullen ervaren dat er veel mooie en goede dingen voor terug komen. Dat ze het samen doen, geeft wellicht ook steun aan elkaar. We zullen leren van dit project. We verwachten dat het leren in groepsverband voordelen heeft. De deelneemsters hebben steun aan elkaar. We kunnen deze ervaring mogelijk gebruiken om ook voor andere groepen een project op maat aan te bieden. Ik wens iedereen veel succes in het volgen van het project en dat het een mooie opstap mag zijn voor de vrouwen én hun kinderen.’

_04 statushouders bij het goed 211019.jpg

 

 

Afbeelding
Wethouder Looijmans en enkele deelneemsters op hun werkplek bij Het Goed