Normen

Kostendelersnorm

Jouw uitkering wordt aangepast wanneer je een woning deelt met meer volwassenen. Dat heet de kostendelersnorm. Hoe meer personen van 27 jaar of ouder in jouw woning, hoe lager jouw bijstandsuitkering. De reden hiervoor is dat als er meer personen in één woning wonen, zij de woonkosten kunnen delen.

 

Wat is een meerpersoonshuishouden?

De kostendelersnorm geldt voor volwassenen die samen een woning delen. Dit heet een meerpersoonshuishouden. Dit kan bijvoorbeeld een gezin zijn met twee ouders en een aantal volwassen inwonende kinderen. Er kan ook nog een inwonende (groot)ouder bij horen, een broer of zus, neef of nicht. Of de aanhang van de volwassen zoon of dochter. Voor de kostendelersnorm maakt het niet uit of je getrouwd bent en of je familie bent van elkaar. Het maakt ook niet uit waarom je samen een woning deelt. De voordelen van woningdelen staan los van de redenen waarom je samenwoont. Daarom geldt in álle meerpersoonshuishoudens de kostendelersnorm.

 

Wie telt er wel en niet mee voor de kostendelersnorm?

Bij de kostendelersnorm tellen de inkomsten en het vermogen van jou en jouw partner mee voor je recht op een uitkering, omdat je daarmee een gezamenlijke huishouding hebt. De inkomsten en het vermogen van andere huisgenoten niet. De huisgenoten zelf tellen wel mee voor de hoogte van jouw uitkering.

 

Niet alle volwassenen tellen mee voor de kostendelersnorm. Wie tellen niet mee?

  • Jongeren tot 27 jaar.
  • Studenten die een studie volgen die recht kan geven op studiefinanciering (Wsf 2000).
  • Leerlingen die de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgen.
  • Meerderjarige leerlingen die onderwijs volgen dat recht geeft op Wet tegemoetkoming onderwijskosten schoolgaande kinderen (Wtos).
  • Kamerhuurders en kostgangers die een normale (commerciële) prijs betalen voor de kamer en/of de kost en inwoning.
  • Verhuurders en kostgevers die een zakelijk of commerciële relatie hebben met de huurders of kostgangers in hun woning.

 

Hoe werkt de kostendelersnorm?

Hoe meer volwassen personen tot een meerpersoonshuishouden behoren, hoe lager de bijstandsuitkering per uitkeringsgerechtigde. In onderstaande tabel zie je de hoogte van de bijstandsuitkering in percentages per huishoudtype. Hierbij staat 100% voor de bijstandsuitkering voor gehuwden en samenwonenden:
 

Huishouden  Bijstandsnorm per persoon Totale bijstandsnorm als alle personen bijstand ontvangen
Eenpersoonshuishouden 70% 70%
Tweepersoonshuishouden   50% 100%
Driepersoonshuishouden 43⅓ % 130%
Vierpersoonshuishouden 40% 160%
Vijfpersoonshuishouden 38% 190%

 

Dus bij een huishouden met vier meetellende personen krijgt elke persoon die recht heeft op een bijstandsuitkering een uitkering van maximaal 40% van de gehuwdennorm. Bovenstaande tabel stopt bij een vijfpersoonshuishouden, maar de kostendelersnorm geldt ook voor huishoudens met nog meer personen.

 

Hoe zit het met de uitkering voor alleenstaande ouders?

De uitkering voor een alleenstaande ouder met de kostendelersnorm is gelijk aan die van een alleenstaande. Maar als alleenstaande kun je in aanmerking komen voor een hoger kindgebonden budget van de Belastingdienst. Je krijgt bij jouw budget een zogenoemde alleenstaande-ouderkop. Als je nog geen kindgebonden budget hebt, moet je dit voor het einde van het jaar zelf aanvragen bij de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl.

De Belastingdienst gebruikt een andere definitie van partner dan Senzer. Het is daarom mogelijk dat je voor Senzer alleenstaande ouder bent, maar voor de Belastingdienst niet. Dat kan het geval zijn als jouw partner in een verpleeginrichting woont of in detentie is. Je komt dan niet in aanmerking voor de alleenstaande-ouderkop.

 

Landelijke kindregelingen

Er zijn vier landelijke kindregelingen voor de financiële ondersteuning van ouders. Dat zijn de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag. Wil je meer weten over deze regelingen? Kijk dan op www.belastingdienst.nl/toeslagen.