Europees Sociaal Fonds (ESF)

Senzer biedt werkzoekenden in de regio Helmond-De Peel de mogelijkheid om via een re-integratietraject hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. De Europese Unie ondersteunt de uitvoering van deze trajecten door middel van een ESF-subsidie. 

 

Wat houdt het Europees Sociaal Fonds precies in?

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is het belangrijkste Europese middel voor het investeren in mensen. Het ESF ondersteunt werkgelegenheid, helpt mensen aan werk en zorgt voor opleidingen. De Europese Unie verdeelt ESF-subsidies over alle landen die lid zijn van de Europese Unie. Nederland heeft van 2014 tot en met 2021 een bedrag van € 727 miljoen besteed. Nederland gebruikt dat geld voor re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar ook om werkenden langer aan het werk te houden. Het ESF wordt in Nederland uitgevoerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In verband met de bestrijding de Coronacrisis is er ook voor 2022 extra geld beschikbaar gesteld via de subsidieregeling ESF REACT-EU. 

ESF REACT-EU