Europees Sociaal Fonds (ESF)

Senzer biedt werkzoekenden in de regio Helmond-De Peel de mogelijkheid om via een re-integratietraject hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. De Europese Unie ondersteunt de uitvoering van deze trajecten door middel van een ESF-subsidie. Als tegenprestatie laat Senzer zien naar welke activiteiten dit geld gaat.

 

Wat houdt het Europees Sociaal Fonds precies in?

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is het belangrijkste Europese middel voor het investeren in mensen. Het ESF ondersteunt werkgelegenheid, helpt mensen aan werk en zorgt voor opleidingen. De Europese Unie verdeelt ESF-subsidies over alle landen die lid zijn van de Europese Unie. Nederland heeft van 2014 tot en met 2020 een bedrag van € 507 miljoen te besteden. Nederland gebruikt dat geld voor re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar ook om werkenden langer aan het werk te houden. Het ESF wordt in Nederland uitgevoerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

Brief werkzoekenden re-integratietraject

Onlangs hebben werkzoekenden die een re-integratietraject volgen of hebben gevolgd een informatiebrief ontvangen. In deze brief vertellen we ze  over het ESF-project, omdat de activiteiten binnen het traject onder andere worden gefinancierd door een subsidie uit het Europees Sociaal Fonds. 

 

Logo Europees Sociaal Fonds

 

 

 

 

Ik zoek informatie over