28-04-2022 | 09:38
Body tekst

Senzer verstrekt leefgeld aan Oekraïense vluchtelingen in Helmond-De Peel  

Vanaf mei keert Senzer leefgeld uit aan Oekraïense vluchtelingen in de gemeenten Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren. Om hen te ondersteunen bij hun verblijf in Nederland krijgen vluchtelingen uit Oekraïne leefgeld van de gemeente waar die persoon staat ingeschreven. Leefgeld is een maandelijks geldbedrag voor bijvoorbeeld eten, drinken, persoonlijke uitgaven of een bijdrage voor de woonkosten. 579 vluchtelingen in de regio Helmond-De Peel krijgen komende week via prepaid bankpassen een leefgeldbedrag - variërend van 260 tot 475 euro per maand - uitgekeerd. 

De zeven gemeenten uit de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel hebben Senzer, als hun werkbedrijf,  gevraagd om de betaling van het leefgeld vanaf mei 2022 te verzorgen. Ingeschreven vluchtelingen ontvangen een brief over hoe zij het leefgeld kunnen krijgen. 

 

Leefgeld betaald via prepaid bankpas

Zowel vluchtelingen in een gemeentelijke opvanglocatie als vluchtelingen bij een gastgezin ontvangen een bedrag per maand. Vanaf mei 2022 betaalt Senzer dit bedrag maandelijks via een prepaid bankpas. Het gaat om € 260 euro per persoon per maand voor voedsel, kleding en persoonlijke verzorging. Vluchtelingen bij een gastgezin krijgen een aanvullende vergoeding van € 215,- per volwassene (vanaf 18 jaar) en € 55,- per kind (tot 18 jaar). Met dit bedrag kunnen ze een bijdrage leveren aan de kosten die het gastgezin maakt, maar dat is niet verplicht. De mensen zijn vrij om het geld uit te geven waaraan ze willen. In de eerste week van mei reikt Senzer de pas persoonlijk aan de huidige vluchtelingen in de regio uit. Deze werkt hetzelfde als een pinpas maar dan eentje die een tegoed heeft en niet verbonden is aan een persoonlijke bankrekening. Meer geld uitgeven dan erop staat is niet mogelijk. Leefgeld voor vluchtelingen in een gastgezin wordt uitgekeerd met terugwerkende kracht vanaf hun vestiging in de gemeente. Het bedrag voor de kinderen wordt gestort op de bankpas van een van de ouders.

 

Rechten en plichten

Oekraïense vluchtelingen hebben recht op leefgeld vanaf de datum dat zij zich vestigen in een gemeente. Het leefgeld vanuit Senzer stopt als ze verhuizen naar een andere regio, teruggaan naar Oekraïne of als ze betaald werk hebben en in hun eigen inkomen voorzien. Vluchtelingen moeten wijzigingen in hun situatie doorgeven aan Senzer.

 

Aantal en duur ongewis

Het gaat nu om 579 vluchtelingen in de regio Helmond-de Peel die ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP). Gezien de oorlogssituatie is de verwachting dat het aantal ontheemden nog verder oploopt. Ook de duur van de opvang is nog niet bekend. Senzer en de gemeenten houden er rekening mee dat de verstrekking van leefgeld zeker nog enkele maanden gaat duren. 

 

Leefgeld uitkeren verschilt per regio

De Rijksoverheid heeft bepaald dat vluchtelingen uit Oekraïne leefgeld krijgen van de gemeente waarin zij zich vestigen. Dit is gedaan omdat Oekraïners geen gebruik kunnen maken van regelingen vanuit de asielwetgeving of de Participatiewet (Bijstand). Gemeenten mogen het uitkeren van het leefgeld op hun eigen manier vormgeven. Vanwege snelheid en efficiency doet Senzer dit in de regio Helmond-De Peel door verstrekking van prepaid passen. Wanneer dit op orde is, wordt gekeken naar de mogelijkheid om te betalen via een Nederlands bankrekening, voor de vluchtelingen die deze hebben. 

 

Meer informatie

Op www.senzer.nl/oekraine is meer informatie te vinden over leefgeld. Vluchtelingen die na 2 mei in de regio terecht komen kunnen via deze site leefgeld aanvragen. Bedrijven, inwoners en vluchtelingen met andere vragen kunnen terecht op de homepage van hun gemeentelijke website. 
 

Afbeelding