Regels, normen, beperken fraude

Het hebben van een sociaal vangnet is een groot goed. Het is dan ook van belang dat mensen hiervan gebruik kunnen maken volgens het specifiek recht dat zij hebben. Om dit stelsel goed te kunnen laten functioneren zijn er allerlei normen en regels opgesteld.

We vragen best veel informatie, maar dat is alleen om te zorgen dat mensen krijgen waar ze recht op hebben. Senzer ziet dan ook toe dat de dienstverlening aan de volgende geldende regels voldoet. Wij gaan ervan uit dat onze klanten van goede wil zijn en alles doen om aan het werk te komen en zelf in hun inkomen te voorzien. Zo is het aanvaarden van passend werk verplicht volgens de Participatiewet. Wij zijn hen dan ook graag van dienst. Maar bij misbruik,  fraude of het niet nakomen van afspraken nemen wij maatregelen.
Lees hieronder meer over de regels die gelden als je een uitkering hebt vanuit de Participatiewet (algemene bijstand, IOAW, IOAZ)