Veelgestelde vragen

Mag een geluidsopname gemaakt worden van een gesprek met een Senzer-medewerker?

Lees meer op de pagina Geluidsopnames

Ik moet bankafschriften aan Senzer doorgeven. Hoe download ik deze bij mijn bank??
Meer weten over de financiële regelingen voor mensen die rond minimumloon verdienen?

Lees meer op de pagina Werken loont

Telt vermogen mee bij de aanvraag van Bijstand? En hoeveel vermogen mag ik dan maximaal hebben?

Om het recht op bijstand te bepalen kijken we of je niet te veel vermogen bezit. Zoals spaargeld en een huis. Het vermogen wordt berekend aan de hand van schulden en waardevolle bezittingen. Heb je meer vermogen dan de wettelijke grens? Dan kun je hiermee in jouw levensonderhoud voorzien. Je hebt geen recht op bijstand totdat je dit meerdere vermogen daaraan hebt besteed. Het bedrag dat je maximaal aan vermogen mag bezitten hangt af van jouw leefsituatie (zie tabel hieronder).

Vermogensgrens bijstand 2022

Leefsituatie Maximaal toegestaan vermogen
Gezamenlijke huishouding € 13.010
Alleenstaande ouder € 13.010
 
Alleenstaande €  6.505


Bijstand en een eigen huis

Een eigen huis is een onderdeel van jouw vermogen. In een aparte vermogenstoets kijken we hoeveel vermogen er in de woning zit (overwaarde).

 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de site van de Rijksoverheid.

 

 

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit over mijn uitkering?

Ja dat kan. Senzer neemt regelmatig besluiten die jou direct aangaan. Dat kan bijvoorbeeld een besluit zijn op jouw aanvraag om een uitkering. Uiteraard nemen we deze beslissingen niet zomaar. We bereiden ze zorgvuldig voor. Maar dit betekent niet dat je het altijd met ons besluit eens bent. Als je het niet eens bent met een besluit van ons, dan kun je bezwaar maken. Dit kan tot 6 weken nadat wij jou de brief met ons besluit -ook wel beschikking genoemd- hebben gestuurd. Klik hier om meer te lezen over bezwaar en beroep.

Mijn aanvraag gaat mis, ik loop vast, ik kom er niet er niet uit. Kan ik hulp krijgen?

Is er iets misgegaan of wil je graag hulp bij jouw aanvraag? Neem dan zo spoedig mogelijk contact met Senzer via 0492 582 444. Onze medewerkers van de Informatie&Adviesviesbalie helpen u graag.

Ik ben niet in staat om een digitale aanvraag in te dienen?

Je bent welkom bij het Senzer Informatie&Adviesviesbalie op locatie Churchilllaan 109 te Helmond. Onze medewerkers staan klaar om je te ondersteunen bij je digitale aanvraag. Maak hiervoor een afspraak via: 0492 75 33 21. Of je kunt zelf gebruik maken van een van onze openbare computers om jouw aanvraag te doen. We zijn open en bereikbaar op werkdagen tussen 08.30-17.00 uur.

Ik ben een statushouder. Hoe kan ik een uitkering aanvragen? Kan ik daar hulp bij krijgen?

Ook statushouders vragen een uitkering aan via www.senzer.nl/aanvraag. Je hebt hier een Digi D, BSN en e-mailadres voor nodig. Hulp kun je krijgen van een contactpersoon bij Vluchtenlingenwerk maar ook de medewerkers van de Senzer Informatie&Adviesviesbalie (op locatie Churchilllaan 109 te Helmond) helpen je graag.

Ik zit op het eind van mijn WW-periode. Wat moet ik doen om bij Senzer een uitkering te krijgen?

Maximaal 4 weken voor het einde van je WW-uitkering kun je via www.senzer.nl/aanvraag een uitkering aanvragen. Inwoners uit gemeenten Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren  kunnen bij Senzer terecht voor een Participatiewet-(Bijstands-), IOAW- of IOAZ-uitkering. Dit kan als je geen inkomen of een te laag inkomen (onder bijstandsniveau) hebt om van rond te komen. Aanvragen kan alleen digitaal via www.senzer.nl/aanvraag . Deze uitkeringen zijn bedoeld als een tijdelijke ondersteuning die Senzer namens jouw gemeente verstrekt. Het is de bedoeling om zo snel mogelijk weer eigen inkomen te verdienen. Ondernemers die in zwaar weer zitten kunnen in aanmerkingen komen voor de bijstandsregeling voor zelfstandigen (BBZ). Neem hiervoor contact op met het Senzer Ondernemerspunt (tel. 0492 58 24 44; email: ondernemerspunt@senzer.nl).  Daarnaast voert Senzer namens de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren de Bijzondere bijstandsregeling uit. Kijk voor meer informatie hierover op: https://www.senzer.nl/bijzondere-bijstand

Kan ik niet meer via werk.nl een uitkering aanvragen?

Nee. Probeer je toch via www.werk.nl een uitkering aan te vragen dan word je automatisch doorverwezen naar www.senzer.nl/aanvraag.

Wat gebeurt er na mijn aanvraag?

Zodra wij jouw uitkeringsaanvraag hebben ontvangen, ontvang je een bevestigingsmail. Binnen 5 werkdagen belt een een participatiecoach van Senzer je op. Tijdens dit gesprek lopen we samen de aanvraag door. Op basis hiervan wordt bekeken of je nog meer bewijsstukken moet inleveren die nodig zijn om jouw uitkeringsaanvraag te kunnen beoordelen. De participatiecoach zal ook met je kijken naar de mogelijkheden voor werk en je uitnodigen voor een persoonlijk gesprek. Tijdens dit persoonlijk gesprek staat werk voorop en worden onderwerpen zoals het CV en solliciteren besproken. Zijn er obstakels om te werken, dan maak je samen met een participatiecoach een plan van aanpak. Je kunt dan denken aan een traject om jezelf voor te bereiden op een baan of je te begeleiden richting de juiste zorginstanties.

Senzer zal je binnen de beslistermijn van 8 weken (kan eenmaal 8 weken verlengd worden) uitnodigen voor een gesprek om de aanvraag samen te bespreken en uitleg te geven over rechten en plichten. Wanneer wij aanvullende informatie nodig hebben om de uitkeringsaanvraag te kunnen beoordelen, staat dit in de uitnodigingsbrief voor het intakegesprek of in een aparte brief.

Kan ik een voorschot krijgen?

Als je een uitkering aanvraagt kan het maximaal 8 weken duren voordat je geld krijgt. Dit is de wettelijke termijn waarbinnen wij moeten beslissen. Als wij moeten wachten op (aanvullende) bewijsstukken, kan de aanvraag langer duren (maximaal 16 weken in totaal).

Voorschot (Participatiewet artikel 52)

Je krijgt in deze beslisperiode een voorschot. Dit gebeurt binnen vier weken na de datum van aanvraag en vervolgens telkens uiterlijk na vier weken (bij wijze van voorschot algemene bijstand in de vorm van een renteloze geldlening) zolang het recht op algemene bijstand niet is vastgesteld. Voorwaarde is wel dat je alle noodzakelijke gegevens aan Senzer hebt doorgegeven. Je ontvangt geen voorschot als direct duidelijk is dat je geen recht hebt op bijstand. Het voorschot is 90% van de norm die voor jouw situatie geldt. Het voorschot is een renteloze lening die bij toekenning wordt verrekend met de bijstand. Als er geen recht op een uitkering bestaat, dan moet het voorschot worden terugbetaald.

Hoe lang duurt het voordat ik bericht krijg of ik een uitkering krijg?

Als je een uitkering aanvraagt kan het maximaal 8 weken duren voordat je geld krijgt. Dit is de wettelijke termijn waarbinnen wij moeten beslissen. Als wij moeten wachten op (aanvullende) bewijsstukken, kan de aanvraag langer duren (maximaal 16 weken in totaal).
 

Voorschot (Participatiewet artikel 52)

Je krijgt in deze beslisperiode een voorschot. Dit gebeurt binnen vier weken na de datum van aanvraag en vervolgens telkens uiterlijk na vier weken (bij wijze van voorschot algemene bijstand in de vorm van een renteloze geldlening) zolang het recht op algemene bijstand niet is vastgesteld. Voorwaarde is wel dat je alle noodzakelijke gegevens aan Senzer hebt doorgegeven. Je ontvangt geen voorschot als direct duidelijk is dat je geen recht hebt op bijstand. Het voorschot is 90% van de norm die voor jouw situatie geldt. Het voorschot is een renteloze lening die bij toekenning wordt verrekend met de bijstand. Als er geen recht op een uitkering bestaat, dan moet het voorschot worden terugbetaald.

Hoe weet ik of mijn aanvraag bij Senzer is binnengekomen?

Als we de aanvraag goed ontvangen hebben dan ontvang je altijd -binnen enkele minuten- een bevestigingsmail. De afzender van dit bericht is informatieadviesbalie@senzer.nl Als je het bericht niet in het postvak van je e-mailaccount kunt vinden, controleer dan de spam-folder. Heb je geen mail ontvangen, controleer dan of je de online vragenlijst volledig hebt doorlopen. Als je de vragenlijst al hebt afgesloten kun je opnieuw inloggen met jouw DigiD. Op de laatste pagina staat dat je klaar bent met het indienen van de aanvraag en de vragenlijst kunt afsluiten. Heb je daarna geen mail ontvangen? Neem dan contact op met Senzer via 0492 582 444.

Als ik tussentijds stop met beantwoorden van de vragen, moet ik daarna opnieuw beginnen?

Vanwege privacy en veiligheid logt DigiD automatisch uit als er ongeveer een kwartier geen actie is geweest. Zolang jouw inlog met DigiD nog niet is verlopen, kun je de aanvraag meteen voortzetten. Als de onderbreking langer heeft geduurd, kun je opnieuw inloggen, en kiezen voor het verder gaan met behoud van de eerder ingevulde antwoorden.

 

Kan ik de vragenlijst invullen / een aanvraag indienen op mijn mobiele telefoon of tablet?

Op dit moment is het technisch lastig om een aanvraag in te dienen via een mobiele telefoon of tablet. Het is mogelijk dat de aanvraag dan niet goed aankomt bij Senzer. We werken er hard aan om dit wel mogelijk te maken. Wij adviseren om de aanvraag in te dienen via een computer of laptop. Als we de aanvraag goed ontvangen hebben dan ontvang je altijd een bevestigingsmail van Senzer. Check dus je mail om te kijken of het allemaal gelukt is. Bij Senzer - op locatie Churchilllaan 109 te Helmond -  staan computers die je op werkdagen van 08.30 - 17.00 uur kunt gebruiken. Hulp nodig bij het invullen van jouw aanvraag? De medewerkers van de Senzer Informatie&Adviesviesbalie helpen je graag.

Ik heb bewijsstukken ingeleverd. Zijn deze al ontvangen?

Als je de bewijsstukken digitaal hebt gestuurd en je digitale aanvraag hebt doorlopen,  krijg je een bevestiging per mail aan het eind van de aanvraag.

Hoe kan ik bewijsstukken inleveren?

Je kunt op verschillende manieren (bewijs)stukken bij Senzer inleveren. Zet wel op elk document rechtsboven jouw cliëntnummer van Senzer. Je kunt de stukken mailen naar: bewijsstukkennieuweaanvraag@senzer.nl.  Je kunt de bewijsstukken ook afgeven bij Senzer op de locatie Churchilllaan 109 te Helmond.

Ik wil bewijsstukken meesturen met de aanvraag. Welke formaten en bestandstypes zijn toegestaan?

Je kunt maximaal 20 bijlagen meesturen met de aanvraag. Gebruik ‘jpg’ of ‘pdf’. De maximale grootte per bestand is 900kb. Verklein dus te grote bestanden.

Ik heb mijn bewijsstukken niet digitaal. Hoe kan ik ze zelf scannen? Kan ik ook een foto maken?

Als je zelf jouw bewijsstukken inscant, bundel ze dan per onderwerp. Bijvoorbeeld bankafschriften bij elkaar, legitimatie van jou en jouw partner bij elkaar enzovoort. Sla niet alle bewijsstukken in één document op, want dat maakt het voor ons lastig om de bewijsstukken meteen te verwerken. Een foto maken van het bewijsstuk kan ook. Sla deze foto op een handige naam en stuur deze mee. Zorg dat de scan of de foto goed leesbaar is. Je kunt hiervoor speciale scanner-apps gebruiken, die je gratis kunt installeren op je telefoon. Zoek op 'scanner app' en je hebt de keuze uit meerdere apps.

Ik wil een uitkering aanvragen maar heb geen computer of tablet?

Bij Senzer -op locatie Churchilllaan 109 te Helmond- staan computers die je op werkdagen van 08.30 - 17.00 uur kunt gebruiken. Hulp nodig bij het invullen van jouw aanvraag? De medewerkers van de Senzer Informatie&Adviesviesbalie helpen je graag. Maak hiervoor een afspraak via: 0492 58 24 44 .

Ik wil een uitkering aanvragen maar heb geen emailadres?

Je hebt een werkend e-mailadres nodig om een uitkering te kunnen aanvragen. Deze kun je online zelf gratis aanmaken. Hulp nodig? De medewerkers van de Senzer Informatie&Adviesviesbalie helpen je graag om samen een gratis e-mailadres aan te maken. Mocht je samen met je partner een aanvraag doen, maak dan voor allebei een eigen e-mailadres aan.

Ik wil een uitkering aanvragen maar heb geen Digid?

Om een uitkering te kunnen aanvragen heb je een DigiD nodig. Heb je geen DigiD? Vraag deze via www.digid.nl/aanvragen aan. Binnen 5 werk dagen ontvang je jouw DigiD inloggevens op je postadres. Vervolgens kun je met jouw DigiD via www.senzer.nl/aanvraag een uitkering aanvragen.

Voor welke uitkering kan ik bij Senzer terecht? Hoe kan ik deze aanvragen?

Inwoners uit gemeenten Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren kunnen bij Senzer terecht voor een Participatiewet-(Bijstands-), IOAW- of IOAZ-uitkering. Dit kan als je geen inkomen of een te laag inkomen (onder bijstandsniveau) hebt om van rond te komen. Aanvragen kan alleen digitaal via www.senzer.nl/aanvraag . Deze uitkeringen zijn bedoeld als een tijdelijke ondersteuning die Senzer namens jouw gemeente verstrekt. Het is de bedoeling om zo snel mogelijk weer eigen inkomen te verdienen. Ondernemers die in zwaar weer zitten kunnen in aanmerkingen komen voor de bijstandsregeling voor zelfstandigen (BBZ). Neem hiervoor contact op met het Senzer Ondernemerspunt (tel. 0492 58 24 44; email: ondernemerspunt@senzer.nl).  Daarnaast voert Senzer namens de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren de Bijzondere bijstandsregeling uit. Kijk voor meer informatie hierover op: https://www.senzer.nl/bijzondere-bijstand