veelgestelde vragen

Tozo-regeling 2

 • Waarom wordt voor Tozo 2 ook het inkomen van mijn partner meegeteld (partnertoets)?

 • Wanneer kan de verlenging van Tozo 1 naar Tozo 2 ingaan?

  U kunt een verlenging van uw Tozo-uitkering aanvragen die ingaat vanaf de 1e van de maand na afloop van uw huidige recht op de Tozo-uitkering.

 • Hoe lang duurt de verlenging?

  De verlenging van de Tozo-uitkering loopt tot uiterlijk 30 september 2020. Het is de bedoeling om de uitkering direct na het aflopen van de Tozo 1-uitkering te ontvangen. Dit kan op z’n vroegst dus vanaf 1 juni 2020 voor 4 maanden.
  Voorbeeld 1: Loopt uw huidige Tozo-uitkering door tot 30 juni? Dan duurt de verlenging maximaal 3 maanden (juli, augustus en september).
  Voorbeeld 2: Krijgt u in juni, juli en augustus 2020 nog een Tozo-uitkering volgens de 1e Tozo-regeling? Dan kunt nog een verlenging van de Tozo-uitkering aanvragen met 1 maand (september).

 • Wat zijn de voorwaarden om verlenging van de Tozo te krijgen?

  Alle voorwaarden die golden voor de eerdere aanvraag (voor Tozo 1), gelden nu ook. Maar er is ook iets veranderd: het inkomen van uw partner (als u die heeft) telt ook mee. Ook kan Senzer aanvullende gegevens opvragen. Bij de aanvraag van de Tozo 1-uitkering moest u uw gegevens invullen en bewijsstukken meesturen. Het is mogelijk dat Senzer hierbij niet alle gegevens heeft opgevraagd die nodig zijn om het recht op, en de hoogte van de Tozo-uitkering goed te kunnen bepalen. Dat komt omdat Senzer de Tozo-regeling met een heel korte voorbereiding moest gaan uitvoeren. Voor de verlenging van de uitkering zijn deze gegevens alsnog nodig. Senzer zal uw gegevens alleen gebruiken om uw aanvraag voor verlenging van de uitkering te beoordelen.

 • Het inkomen van de partner telt dus mee om voor Tozo 2 in aanmerking te kunnen komen. Hoe zit dat precies?

  Heeft u een partner? Dan telt voor de verlenging van de Tozo-uitkering ook het inkomen van uw partner mee. U verklaart dat uw gezinsinkomen (van u en uw partner samen) onder het voor u geldende sociaal minimum ligt. Het gaat om inkomen uit werk in loondienst, een uitkering of inkomsten uit een eigen bedrijf of beroep van uw partner. Heeft u samen met uw partner meer inkomen dan het sociaal minimum? Dan krijgt u geen verlenging van uw Tozo-uitkering. Heeft u samen een inkomen onder het sociaal minimum? Dan heeft u wel recht op verlenging. De uitkering is een aanvulling op uw netto gezinsinkomen.

  Sociaal minimum overzicht.png

 • Hoe kan ik verlenging voor Tozo aanvragen (Tozo 2)?

  De verlenging van de Tozo-uitkering gaat niet vanzelf. Dit komt omdat de voorwaarden zijn veranderd en omdat uw eigen situatie nu ook anders kan zijn. De Rijksoverheid heeft bepaald dat er een nieuwe aanvraag gedaan moet worden om te bekijken of u recht heeft op de Tozo 2-uitkering. Maar u hoeft niet al uw gegevens opnieuw in te vullen. U kunt de verlenging aanvragen met een verkort aanvraagformulier dat uiterlijk op 15 juni op deze pagina wordt geplaatst. Tozo 1-ontvangers krijgen hier ook nog een brief over. Ook voor Tozo 2 geldt een inlichtingenplicht en kan er achteraf getoetst worden. Dit betekent dat ondernemers moeten zorgen dat Senzer de juiste actuele informatie heeft over bijvoorbeeld inkomsten, verhuizing en gezinssituatie.

 • Ik heb nog geen Tozo maar wil graag Tozo 2 aanvragen. Hoe werkt dat?

  Tozo 2 kan vanaf 15 juni worden aangevraagd en loopt tot uiterlijk 30 september 2020. Nieuwe aanvragen kunnen vanaf 15 juni op deze pagina worden ingediend. Ondernemers kunnen Tozo 2 tot en met 30 september met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 juni. De uitkering levensonderhoud Tozo 2 kan alleen worden toegekend over de maanden juni, juli, augustus en september 2020. Ook voor Tozo 2 geldt een inlichtingenplicht en kan achteraf getoetst worden. Dit betekent dat ondernemers moeten zorgen dat Senzer de juiste actuele informatie heeft over bijvoorbeeld inkomsten, verhuizing en gezinssituatie. 

 • Wat geldt voor zowel Tozo 2 als voor Tozo 1?

  • Vermogen is géén voorwaarde voor Tozo 1 en ook niet voor Tozo 2. Senzer toetst dus niet op uw vermogen om te kijken of u Tozo krijgt. 
  • Voor Tozo 1 en Tozo 2 wordt wél gekeken of uw inkomen (uit werk, uitkering of bedrijf) onder het sociaal minimum valt. Tozo vult het inkomen aan tot dit sociaal minimum.
  • De kostendelersnorm wordt niet toegepast.
  • Er geldt een inlichtingenplicht en er kan achteraf getoetst worden. Dit betekent dat ondernemers moeten zorgen dat Senzer de juiste actuele informatie heeft over bijvoorbeeld inkomsten, verhuizing en gezinssituatie.  
 • Wat zijn de voorwaarden voor een Bedrijfskapitaal Tozo 2?

  • Bij liquiditeitsproblemen kan ook voor Tozo 2 een lening aangevraagd worden voor bedrijfskrediet.
  • De totale Tozo-lening (voor Tozo 1 en Tozo 2 samen) is maximaal 10.157 euro (excl. opgebouwde rente). Ondernemers die al eerder een lening hebben aangevraagd onder dit bedrag, kunnen dus bij Senzer hun lening verhogen tot aan dit maximumbedrag.
  • Voor  aanvraag bedrijfskapitaal tijdens Tozo 2 (periode 1 juni- 30 september 2020) stelt het Rijk als voorwaarde dat er geen sprake is van surseance van betaling of dreigend faillissement. Het Rijk wil hiermee voorkomen dat dat de lening niet kan worden terugbetaald en de ondernemer verder in de schulden komt. 
  • De aflossing start voor beide leningen niet eerder dan 1 januari 2021.
  • De looptijd van de rente start vanaf de dag dat de lening betaald wordt.

Uitkering

 • Voor welke uitkering kan ik bij Senzer terecht? Hoe kan ik deze aanvragen?

  Inwoners uit gemeenten Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren kunnen bij Senzer terecht voor een Participatiewet-(Bijstands-), IOAW- of IOAZ-uitkering. Dit kan als je geen inkomen of een te laag inkomen (onder bijstandsniveau) hebt om van rond te komen. Aanvragen kan alleen digitaal via www.senzer.nl/aanvraag . Deze uitkeringen zijn bedoeld als een tijdelijke ondersteuning die Senzer namens jouw gemeente verstrekt. Het is de bedoeling om zo snel mogelijk weer eigen inkomen te verdienen. Ondernemers die in zwaar weer zitten kunnen in aanmerkingen komen voor de bijstandsregeling voor zelfstandigen (BBZ). Neem hiervoor contact op met het Senzer Ondernemerspunt (tel. 0492 58 24 44; email: ondernemerspunt@senzer.nl).  Daarnaast voert Senzer namens de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren de Bijzondere bijstandsregeling uit. Kijk voor meer informatie hierover op: https://www.senzer.nl/bijzondere-bijstand

 • Wat heb ik nodig om een aanvraag te kunnen doen?

  Dat ligt aan je situatie. Tijdens het aanvragen wordt duidelijk welke gegevens je in jouw geval precies nodig hebt. Je hebt sowieso een Digid, emailadres, telefoonnummer, actuele bankafschriften en eventuele werkgegevens nodig. Deze gegevens kun je opgegeven via www.senzer.nl/aanvraag

  Klik hier voor een overzicht van de bewijsstukken die nodig zijn voor het aanvragen van een uitkering bij Senzer (PDF, 0,4 Mb).

 • Kan ik bezwaar maken tegen het besluit over mijn uitkering?

  Ja dat kan. Senzer neemt regelmatig besluiten die jou direct aangaan. Dat kan bijvoorbeeld een besluit zijn op jouw aanvraag om een uitkering. Uiteraard nemen we deze beslissingen niet zomaar. We bereiden ze zorgvuldig voor. Maar dit betekent niet dat je het altijd met ons besluit eens bent. Als je het niet eens bent met een besluit van ons, dan kun je bezwaar maken. Dit kan tot 6 weken nadat wij jou de brief met ons besluit -ook wel beschikking genoemd- hebben gestuurd. Klik hier om meer te lezen over bezwaar en beroep.

 • Telt vermogen mee bij de aanvraag van Bijstand? En hoeveel vermogen mag ik dan maximaal hebben?

  Om het recht op bijstand te bepalen kijken we of je niet te veel vermogen bezit. Zoals spaargeld en een huis. Het vermogen wordt berekend aan de hand van schulden en waardevolle bezittingen. Heb je meer vermogen dan de wettelijke grens? Dan kun je hiermee in jouw levensonderhoud voorzien. Je hebt geen recht op bijstand totdat je dit meerdere vermogen daaraan hebt besteed. Het bedrag dat je maximaal aan vermogen mag bezitten hangt af van jouw leefsituatie (zie tabel hieronder).

  Vermogensgrens bijstand 2019

  Leefsituatie Maximaal toegestaan vermogen
  Gezamenlijke huishouding € 12.450
  Alleenstaande ouder € 12.450
   
  Alleenstaande €  6.225

  Bijstand en een eigen huis

  Een eigen huis is een onderdeel van jouw vermogen. In een aparte vermogenstoets kijken we hoeveel vermogen er in de woning zit (overwaarde).

   

  Meer informatie

  Kijk voor meer informatie op de site van de Rijksoverheid.

   

   

 • Ik wil een uitkering aanvragen maar heb geen Digid?

  Om een uitkering te kunnen aanvragen heb je een DigiD nodig. Heb je geen DigiD? Vraag deze via www.digid.nl/aanvragen aan. Binnen 5 werk dagen ontvang je jouw DigiD inloggevens op je postadres. Vervolgens kun je met jouw DigiD via www.senzer.nl/aanvraag een uitkering aanvragen.

 • Ik wil een uitkering aanvragen maar heb geen emailadres?

  Je hebt een werkend e-mailadres nodig om een uitkering te kunnen aanvragen. Deze kun je online zelf gratis aanmaken. Hulp nodig? De medewerkers van de Senzer Informatie&Adviesviesbalie helpen je graag om samen een gratis e-mailadres aan te maken. Mocht je samen met je partner een aanvraag doen, maak dan voor allebei een eigen e-mailadres aan.

 • Ik wil een uitkering aanvragen maar heb geen computer of tablet?

  Bij Senzer -op locatie Churchilllaan 109 te Helmond- staan computers die je op werkdagen van 08.30 - 17.00 uur kunt gebruiken. Hulp nodig bij het invullen van jouw aanvraag? De medewerkers van de Senzer Informatie&Adviesviesbalie helpen je graag. Maak hiervoor een afspraak via: 0492 58 24 44 .

 • Ik heb mijn bewijsstukken niet digitaal. Hoe kan ik ze zelf scannen? Kan ik ook een foto maken?

  Als je zelf jouw bewijsstukken inscant, bundel ze dan per onderwerp. Bijvoorbeeld bankafschriften bij elkaar, legitimatie van jou en jouw partner bij elkaar enzovoort. Sla niet alle bewijsstukken in één document op, want dat maakt het voor ons lastig om de bewijsstukken meteen te verwerken. Een foto maken van het bewijsstuk kan ook. Sla deze foto op een handige naam en stuur deze mee. Zorg dat de scan of de foto goed leesbaar is. Je kunt hiervoor speciale scanner-apps gebruiken, die je gratis kunt installeren op je telefoon. Zoek op 'scanner app' en je hebt de keuze uit meerdere apps.

 • Ik wil bewijsstukken meesturen met de aanvraag. Welke formaten en bestandstypes zijn toegestaan?

  Je kunt maximaal 20 bijlagen meesturen met de aanvraag. Gebruik ‘jpg’ of ‘pdf’. De maximale grootte per bestand is 900kb. Verklein dus te grote bestanden.

 • Hoe kan ik bewijsstukken inleveren?

  Je kunt op verschillende manieren (bewijs)stukken bij Senzer inleveren. Zet wel op elk document rechtsboven jouw cliëntnummer van Senzer. Je kunt de stukken mailen naar: bewijsstukkennieuweaanvraag@senzer.nl.  Je kunt de bewijsstukken ook afgeven bij Senzer op de locatie Churchilllaan 109 te Helmond.

 • Ik heb bewijsstukken ingeleverd. Zijn deze al ontvangen?

  Als je de bewijsstukken digitaal hebt gestuurd en je digitale aanvraag hebt doorlopen,  krijg je een bevestiging per mail aan het eind van de aanvraag.

 • Kan ik de vragenlijst invullen / een aanvraag indienen op mijn mobiele telefoon of tablet?

  Op dit moment is het technisch lastig om een aanvraag in te dienen via een mobiele telefoon of tablet. Het is mogelijk dat de aanvraag dan niet goed aankomt bij Senzer. We werken er hard aan om dit wel mogelijk te maken. Wij adviseren om de aanvraag in te dienen via een computer of laptop. Als we de aanvraag goed ontvangen hebben dan ontvang je altijd een bevestigingsmail van Senzer. Check dus je mail om te kijken of het allemaal gelukt is. Bij Senzer - op locatie Churchilllaan 109 te Helmond -  staan computers die je op werkdagen van 08.30 - 17.00 uur kunt gebruiken. Hulp nodig bij het invullen van jouw aanvraag? De medewerkers van de Senzer Informatie&Adviesviesbalie helpen je graag.

 • Als ik tussentijds stop met beantwoorden van de vragen, moet ik daarna opnieuw beginnen?

  Vanwege privacy en veiligheid logt DigiD automatisch uit als er ongeveer een kwartier geen actie is geweest. Zolang jouw inlog met DigiD nog niet is verlopen, kun je de aanvraag meteen voortzetten. Als de onderbreking langer heeft geduurd, kun je opnieuw inloggen, en kiezen voor het verder gaan met behoud van de eerder ingevulde antwoorden.

   

 • Hoe weet ik of mijn aanvraag bij Senzer is binnengekomen?

  Als we de aanvraag goed ontvangen hebben dan ontvang je altijd -binnen enkele minuten- een bevestigingsmail. De afzender van dit bericht is informatieadviesbalie@senzer.nl Als je het bericht niet in het postvak van je e-mailaccount kunt vinden, controleer dan de spam-folder. Heb je geen mail ontvangen, controleer dan of je de online vragenlijst volledig hebt doorlopen. Als je de vragenlijst al hebt afgesloten kun je opnieuw inloggen met jouw DigiD. Op de laatste pagina staat dat je klaar bent met het indienen van de aanvraag en de vragenlijst kunt afsluiten. Heb je daarna geen mail ontvangen? Neem dan contact op met Senzer via 0492 582 444.

 • Hoe lang duurt het voordat ik bericht krijg of ik een uitkering krijg?

  Als je een uitkering aanvraagt kan het maximaal 8 weken duren voordat je geld krijgt. Dit is de wettelijke termijn waarbinnen wij moeten beslissen. Als wij moeten wachten op (aanvullende) bewijsstukken, kan de aanvraag langer duren (maximaal 16 weken in totaal).
   

  Voorschot (Participatiewet artikel 52)

  Je krijgt in deze beslisperiode een voorschot. Dit gebeurt binnen vier weken na de datum van aanvraag en vervolgens telkens uiterlijk na vier weken (bij wijze van voorschot algemene bijstand in de vorm van een renteloze geldlening) zolang het recht op algemene bijstand niet is vastgesteld. Voorwaarde is wel dat je alle noodzakelijke gegevens aan Senzer hebt doorgegeven. Je ontvangt geen voorschot als direct duidelijk is dat je geen recht hebt op bijstand. Het voorschot is 90% van de norm die voor jouw situatie geldt. Het voorschot is een renteloze lening die bij toekenning wordt verrekend met de bijstand. Als er geen recht op een uitkering bestaat, dan moet het voorschot worden terugbetaald.

 • Kan ik een voorschot krijgen?

  Als je een uitkering aanvraagt kan het maximaal 8 weken duren voordat je geld krijgt. Dit is de wettelijke termijn waarbinnen wij moeten beslissen. Als wij moeten wachten op (aanvullende) bewijsstukken, kan de aanvraag langer duren (maximaal 16 weken in totaal).

  Voorschot (Participatiewet artikel 52)

  Je krijgt in deze beslisperiode een voorschot. Dit gebeurt binnen vier weken na de datum van aanvraag en vervolgens telkens uiterlijk na vier weken (bij wijze van voorschot algemene bijstand in de vorm van een renteloze geldlening) zolang het recht op algemene bijstand niet is vastgesteld. Voorwaarde is wel dat je alle noodzakelijke gegevens aan Senzer hebt doorgegeven. Je ontvangt geen voorschot als direct duidelijk is dat je geen recht hebt op bijstand. Het voorschot is 90% van de norm die voor jouw situatie geldt. Het voorschot is een renteloze lening die bij toekenning wordt verrekend met de bijstand. Als er geen recht op een uitkering bestaat, dan moet het voorschot worden terugbetaald.

 • Wat gebeurt er na mijn aanvraag?

  Zodra wij jouw uitkeringsaanvraag hebben ontvangen, ontvang je een bevestigingsmail. Binnen 5 werkdagen belt een een participatiecoach van Senzer je op. Tijdens dit gesprek lopen we samen de aanvraag door. Op basis hiervan wordt bekeken of je nog meer bewijsstukken moet inleveren die nodig zijn om jouw uitkeringsaanvraag te kunnen beoordelen. De participatiecoach zal ook met je kijken naar de mogelijkheden voor werk en je uitnodigen voor een persoonlijk gesprek. Tijdens dit persoonlijk gesprek staat werk voorop en worden onderwerpen zoals het CV en solliciteren besproken. Zijn er obstakels om te werken, dan maak je samen met een participatiecoach een plan van aanpak. Je kunt dan denken aan een traject om jezelf voor te bereiden op een baan of je te begeleiden richting de juiste zorginstanties.

  Senzer zal je binnen de beslistermijn van 8 weken (kan eenmaal 8 weken verlengd worden) uitnodigen voor een gesprek om de aanvraag samen te bespreken en uitleg te geven over rechten en plichten. Wanneer wij aanvullende informatie nodig hebben om de uitkeringsaanvraag te kunnen beoordelen, staat dit in de uitnodigingsbrief voor het intakegesprek of in een aparte brief.

 • Kan ik niet meer via werk.nl een uitkering aanvragen?

  Nee. Probeer je toch via www.werk.nl een uitkering aan te vragen dan word je automatisch doorverwezen naar www.senzer.nl/aanvraag.

 • Ik zit op het eind van mijn WW-periode. Wat moet ik doen om bij Senzer een uitkering te krijgen?

  Maximaal 4 weken voor het einde van je WW-uitkering kun je via www.senzer.nl/aanvraag een uitkering aanvragen. Inwoners uit gemeenten Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren  kunnen bij Senzer terecht voor een Participatiewet-(Bijstands-), IOAW- of IOAZ-uitkering. Dit kan als je geen inkomen of een te laag inkomen (onder bijstandsniveau) hebt om van rond te komen. Aanvragen kan alleen digitaal via www.senzer.nl/aanvraag . Deze uitkeringen zijn bedoeld als een tijdelijke ondersteuning die Senzer namens jouw gemeente verstrekt. Het is de bedoeling om zo snel mogelijk weer eigen inkomen te verdienen. Ondernemers die in zwaar weer zitten kunnen in aanmerkingen komen voor de bijstandsregeling voor zelfstandigen (BBZ). Neem hiervoor contact op met het Senzer Ondernemerspunt (tel. 0492 58 24 44; email: ondernemerspunt@senzer.nl).  Daarnaast voert Senzer namens de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren de Bijzondere bijstandsregeling uit. Kijk voor meer informatie hierover op: https://www.senzer.nl/bijzondere-bijstand

 • Ik ben een statushouder. Hoe kan ik een uitkering aanvragen? Kan ik daar hulp bij krijgen?

  Ook statushouders vragen een uitkering aan via www.senzer.nl/aanvraag. Je hebt hier een Digi D, BSN en e-mailadres voor nodig. Hulp kun je krijgen van een contactpersoon bij Vluchtenlingenwerk maar ook de medewerkers van de Senzer Informatie&Adviesviesbalie (op locatie Churchilllaan 109 te Helmond) helpen je graag.

 • Ik ben niet in staat om een digitale aanvraag in te dienen?

  Je bent welkom bij het Senzer Informatie&Adviesviesbalie op locatie Churchilllaan 109 te Helmond. Onze medewerkers staan klaar om je te ondersteunen bij je digitale aanvraag. Maak hiervoor een afspraak via: 0492 75 33 21. Of je kunt zelf gebruik maken van een van onze openbare computers om jouw aanvraag te doen. We zijn open en bereikbaar op werkdagen tussen 08.30-17.00 uur.

 • Mijn aanvraag gaat mis, ik loop vast, ik kom er niet er niet uit. Kan ik hulp krijgen?

  Is er iets misgegaan of wil je graag hulp bij jouw aanvraag? Neem dan zo spoedig mogelijk contact met Senzer via 0492 582 444. Onze medewerkers van de Informatie&Adviesviesbalie helpen u graag.

 • Meer weten over de financiële regelingen voor mensen die rond minimumloon verdienen?

  Lees meer op de pagina Werken loont