Vrijwilligersvergoeding én een uitkering. Hoe zit dat?

Als bijstandsgerechtigden vrijwilligerswerk doen, kan het zijn dat een deel van de vrijwilligersvergoeding niet verrekend wordt met de uitkering. Dit heet vrijstelling en is het geval als onderstaande voorwaarden van toepassing zijn:

 • Het vrijwilligerswerk is bij een organisatie die:
  -Geen vennootschapsbelasting hoeft te betalen,
  -Een sportvereniging of sportstichting, of
  -Een algemeen nut beogende instelling (ANBI) is.
 • De vrijwilliger niet in dienst is bij de organisatie, sportvereniging of sportstichting.
 • De vrijwilligersvergoeding zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en de tijd die in het werk gestoken wordt. 
 • Een melding is de betreffende Participatiecoach en Uitkeringsspecialist

 

Vrijlating onkostenvergoeding vrijwilligerswerk

Er kan op twee manieren een (onkosten)vergoeding vrijwilligerswerk worden verstrekt, zonder dat dit gevolgen heeft voor de (hoogte van de) bijstandsuitkering:

 1. een vastgestelde onkostenvergoeding vrijwilligerswerk
 2. een vergoeding voor specifieke, aantoonbare kosten

 

Vrijlating vrijwilligerswerk voor bijstandsgerechtigden 2019 Vastgestelde onkostenvergoeding vrijwilligerswerk Vergoeding of tegemoetkoming voor specifieke kosten
Doelgroep Bijstandsgerechtigden die vrijwilligerswerk verrichten en daarvoor een vastgestelde vergoeding ontvangen

 

Bijstandsgerechtigden die een vergoeding of tegemoetkoming ontvangen bedoeld voor bepaalde specifieke en aantoonbare kosten

Voorwaarden vrijlating
 • bijstandsgerechtigde van 27 jaar of ouder;
 • ontvangen van vergoeding voor verrichten van vrijwilligerswerk (er hoeft hierbij geen sprake te zijn van aantoonbare kosten)
bijstandsgerechtigde, mag geen bijstand ontvangen voor die kosten waarvoor de vergoeding of tegemoetkoming bedoeld zijn
Hoogte vrijlating maximaal € 170,- per maand met maximum van € 1700 per jaar (dit laatste betekent gemiddeld maximaal € 141 p.m. voor de duur van 12 maanden), bedragen 2019 geen maximum
Duur vrijlating onbeperkt onbeperkt