Wet Taaleis

Vanaf 1 januari 2016 is de wet Taaleis Participatiewet van kracht. Heb je een bijstandsuitkering? Dan ben je verplicht om de Nederlandse taal voldoende te kunnen verstaan en spreken, lezen en schrijven.

 

Voldoende betekent op het niveau van groep 8 van de basisschool. Als je de taal goed spreekt, heb je meer kans op het vinden van een baan. Je moet laten zien dat je de Nederlandse taal voldoende beheerst. Dit kan door een document te laten zien waar dit uit blijkt of door de taaltoets af te leggen. Als je de taal niet goed beheerst, kan dit invloed hebben op jouw uitkering.

 

Meer weten over de wet Taaleis Participatiewet?