Bijzondere bijstand 

Heb je een laag inkomen? Dan heb je misschien recht op bijzondere bijstand.

 

Senzer voert in opdracht van de vijf Peelgemeenten Deurne, Asten, Someren, Gemert-Bakel en Laarbeek de bijzondere bijstand uit. Bijzondere bijstand (een onderdeel van de Participatiewet) is een uitkering waarmee mensen met een laag inkomen noodzakelijke extra en bijzondere kosten kunnen betalen. De gemeenten Helmond  en Geldrop-Mierlo voeren zelf de Bijzondere bijstand uit voor hun inwoners.

 

Wat is bijzondere bijstand?

Denk bij bijzondere bijstand aan bijzondere noodzakelijke kosten, individuele inkomenstoeslag, individuele studietoeslag, collectieve aanvullende verzekering en het verstrekken van inkomensverklaringen. Voor bijzondere noodzakelijke kosten kun je bijvoorbeeld denken aan kosten voor bewindvoering of kosten voor rechtsbijstand etc.

 

Wie komt er in aanmerking voor bijzondere bijstand?

Om bijzondere bijstand te krijgen, mag je niet te veel inkomen of vermogen hebben. Mensen met een bijstandsuitkering kunnen bijzondere bijstand krijgen. Ook mensen met een inkomen van maximaal 110% van de bijstandsnorm die voor die persoon geldt (120% voor de gemeente Someren) kunnen in aanmerking komen. Het gaat dan wel om dringende en noodzakelijke kosten die niet op een andere manier betaald kunnen worden.

 

Hoe kan ik bijzondere bijstand aanvragen?

Inwoners uit Deurne, Asten, Someren, Gemert-Bakel en Laarbeek kunnen een aanvraag voor bijzondere bijstand indienen bij Senzer. Open het voor jou juiste formulier en vul het in. 

Je kunt het ingevulde formulier mailen naar bbpeelgemeenten@senzer.nl of via de post sturen naar Senzer, ter attentie van Bijzondere bijstand, Antwoordnummer 104, 5700 VB te Helmond. Als je vragen hebt, kun je ook bellen met Senzer (T. 0492 75 32 86).

 

Wat verandert er als je al gebruik maakt van bijzondere bijstand?

Dan verandert er niets. Woon je in de gemeente Deurne, Asten, Someren, Gemert-Bakel of Laarbeek? Dan krijg je voortaan te maken met een contactpersoon bij Senzer.

 

Vragen en contact

Voor vragen over jouw aanvraag bijzondere bijstand kun je contact opnemen met de medewerkers Bijzondere bijstand via e-mail: bbpeelgemeenten@senzer.nl of telefonisch via nummer 0492 75 32 86.

 

 

 

 

 

Ik zoek informatie over