Bijzondere bijstand Deurne, Asten, Someren, Gemert-Bakel en Laarbeek uitgevoerd door Senzer

Heeft u een laag inkomen? Dan heeft u misschien recht op Bijzondere bijstand

Het regionaal werkbedrijf Senzer voert in opdracht van de vijf Peelgemeenten Deurne, Asten, Someren , Gemert-Bakel en Laarbeek de Bijzondere bijstand uit. Bijzondere bijstand (een onderdeel van de Participatiewet) is een uitkering waarmee mensen met een laag inkomen noodzakelijke extra en bijzondere kosten kunnen betalen. Tot 3 juli was de uitvoering van de Bijzondere bijstand belegd bij de Peelgemeenten. De overgang van de uitvoering van Bijzondere bijstand van de Peelgemeenten naar Senzer is per 3 juli 2017 formeel geregeld.
De gemeenten Helmond  en Geldrop-Mierlo voeren zelf de Bijzondere bijstand uit voor hun inwoners.

Wat is Bijzondere bijstand?
Denk bij Bijzondere bijstand aan: bijzondere noodzakelijke kosten, individuele inkomenstoeslag, individuele studietoeslag en collectieve aanvullende verzekering en het verstrekken van inkomensverklaringen. Voor bijzondere noodzakelijke kosten kunt u bijvoorbeeld denken aan kosten voor bewindvoering of kosten voor rechtsbijstand etc.

Wie komt er in aanmerking voor Bijzondere bijstand?
Om Bijzondere bijstand te krijgen, mag u niet te veel inkomen of vermogen hebben. Mensen met een bijstandsuitkering kunnen Bijzondere bijstand krijgen. Ook mensen met een inkomen van maximaal 110% van de bijstandsnorm die voor die persoon geldt (120% voor de gemeente Someren), kunnen in aanmerking komen. Het gaat dan wel om dringende en noodzakelijke kosten, die niet op een andere manier betaald kunnen worden.

Hoe kan ik Bijzondere bijstand aanvragen?
Inwoners uit Deurne, Asten, Someren, Gemert-Bakel en Laarbeek kunnen een aanvraag voor Bijzondere bijstand indienen bij Senzer (via het Zorg en ondersteuningspunt in de betreffende gemeente of via bbpeelgemeenten@senzer.nl). Hier vindt u de aanvraagformulieren die u kunt downloaden:

U kunt deze vervolgens ingevuld mailen naar bbpeelgemeenten@senzer.nl of via de post naar Senzer, Antwoordnummer 104, 5700 VB te Helmond, ter attentie van Bijzondere bijstand. Als u vragen heeft kunt ook bellen met Senzer (tel. 0492 75 32 86).

Wat verandert er precies voor de huidige klanten die gebruik maken van Bijzondere bijstand?
Voor hen verandert niks. Alleen gaan voor de inwoners van Deurne, Asten, Someren, Gemert-Bakel en Laarbeek  de contacten voortaan via Senzer lopen.

Vragen en contact

Voor vragen over uw aanvraag Bijzondere bijstand kunt u contact opnemen met de medewerkers Bijzondere bijstand via mail: bbpeelgemeenten@senzer.nl of telefonisch via nummer 0492 75 32 86.

 

 

 

 

 

Ik zoek informatie over