Bijzondere bijstand 

Heb je een laag inkomen? Dan heb je misschien recht op bijzondere bijstand of andere minimaregelingen.

 

Senzer voert in opdracht van de vijf Peelgemeenten Deurne, Asten, Someren, Gemert-Bakel en Laarbeek de bijzondere bijstand uit. Bijzondere bijstand (een onderdeel van de Participatiewet) is een uitkering waarmee mensen met een laag inkomen noodzakelijke extra en bijzondere kosten kunnen betalen. De gemeenten Helmond  en Geldrop-Mierlo voeren zelf de Bijzondere bijstand uit voor hun inwoners.

 

Wat is bijzondere bijstand?

Bij Senzer gaat het dan over de volgende onderdelen en minimaregelingen: 

  • Bijzondere bijstand voor noodzakelijke kosten: denk aan kosten voor bewindvoering of kosten voor rechtsbijstand etc.
  • Individuele inkomenstoeslag: Deze toeslag is bedoeld voor bijvoorbeeld de aanschaf van een wasmachine of koelkast. De individuele inkomenstoeslag is een vrij besteedbare eenmalige uitkering die iedere 12 maanden opnieuw kan worden  aangevraagd.  De inkomensgrenzen voor de individuele inkomenstoeslag verschillen per gemeente.  In de meeste Peelgemeenten (behalve Deurne) wordt gekeken naar inkomen en vermogen van de afgelopen 36 maanden. Aanvragen worden ook beoordeeld op jouw vooruitzichten voor inkomensverbetering binnen één jaar.
  • Collectieve aanvullende zorgverzekering : Goedkoper uit zijn met je zorgverzekering? Dat kan door gebruik te maken van de collectieve aanvullende zorgverzekering. Deze is speciaal beodoeld voor mensen met een inkomen tot 120% van de geldende bijstandsnorm. De keuze bestaat uit uit twee pakketten,  waarbij je de afweging maakt welke aanvullende verzekering het beste bij jouw situatie past. Kijk voor meer informatie over de collectieve aanvullende verzekering op gezondverzekerd.nl.
  • Individuele studietoeslag.
  • Verstrekken van inkomensverklaringen.

 

Wie komt er in aanmerking voor bijzondere bijstand?

Om bijzondere bijstand te krijgen, mag je niet te veel inkomen of vermogen hebben. Mensen met een bijstandsuitkering kunnen bijzondere bijstand krijgen. Ook mensen met ander inkomen kunnen in aanmerking komen voor bijzondere bijstand, wanneer het inkomen de hiervoor geldende normen niet overschrijdt. Het gaat altijd om dringende en noodzakelijke kosten die niet op een andere manier betaald kunnen worden.

 

Hoe kan ik bijzondere bijstand aanvragen?

Inwoners uit Deurne, Asten, Someren, Gemert-Bakel en Laarbeek kunnen een aanvraag voor bijzondere bijstand indienen bij Senzer. Open het juiste formulier en vul het in. 

Je kunt het ingevulde formulier mailen naar bbpeelgemeenten@senzer.nl of via de post sturen naar Senzer, ter attentie van Bijzondere bijstand, Antwoordnummer 104, 5700 VB te Helmond.

  • Inwoners uit Helmond kunnen een aanvraag doen door te bellen met de gemeente via 140492 (kies 2). 
  • Inwoners uit Geldrop-Mierlo kunnen meer info vinden op de site van de gemeente Geldrop-Mierlo    

 

Wat verandert er als je al gebruik maakt van bijzondere bijstand?

Dan verandert er niets. Woon je in de gemeente Deurne, Asten, Someren, Gemert-Bakel of Laarbeek? Dan krijg je voortaan te maken met een contactpersoon bij Senzer.

 

Vragen en contact

Voor vragen over de bijzondere bijstand kun je contact opnemen met de medewerkers Bijzondere bijstand via e-mail: bbpeelgemeenten@senzer.nl of telefonisch via nummer 0492 75 32 86.

 

 

 

 

 

Ik zoek informatie over