Bestuur

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur van Senzer wordt gevormd door twee afgevaardigde wethouders per deelnemende gemeente:

 

Vergaderdata Algemeen Bestuur 2022

 

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van Senzer wordt gevormd door de wethouder Sociale Zaken & Werkgelegenheid van iedere deelnemende gemeente: