Bestuur

Algemeen bestuur

Logo gemeente Helmond
E. De Vries (voorzitter)
E. de Vries  (voorzitter)
Logo gemeente Asten
J.P. Spoor
J.P. Spoor (vice-voorzitter)
Logo gemeente Deurne
R. van Rinsum
R. van Rinsum (secretaris)

Vergaderdata Algemeen Bestuur 2023 

 

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van Senzer wordt gevormd door de wethouder Sociale Zaken & Werkgelegenheid van iedere deelnemende gemeente: