Privacy

Senzer vindt uw privacy belangrijk en gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Vooraf maken wij duidelijk voor welk doel we ze nodig hebben. We vragen nooit meer gegevens dan nodig. En we gebruiken ze nooit voor een ander doel dan met u is besproken of wettelijk is toegestaan.

 

We houden ons hierbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dat betekent bijvoorbeeld dat we nooit zomaar gegevens aan anderen geven, behalve als u daar toestemming voor heeft gegeven. Of wanneer het volgens de wet verplicht is. U kunt altijd een beroep doen op de volgende privacyrechten.

 

Inzien van gegevens

U kunt Senzer vragen welke gegevens van u zijn opgenomen in een dossier. Ook kunt u uw dossier inzien of een kopie ontvangen.

 

Aanpassen van uw dossier

Staan in uw dossier niet de juiste gegevens of is het niet compleet? Dan kunnen wij op uw verzoek uw dossier aanpassen, aanvullen of gegevens verwijderen. U moet wel kunnen aantonen, bijvoorbeeld middels documenten, dat uw gegevens niet juist of onvolledig zijn opgenomen.

 

Klacht indienen

Als u niet tevreden bent over de wijze waarop Senzer met uw gegevens is omgegaan, dan kunt u een klacht indienen. Hiervoor verwijzen we naar ons klachtenreglement.

 

Meer informatie

Meer informatie over hoe wij met uw gegevens omgaan en wat uw rechten daarbij zijn, vindt u in ons privacyreglement.

 

Ik zoek informatie over