Wet open overheid

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is vervangen door de Wet open overheid (Woo). Wat de belangrijkste veranderingen zijn, is te lezen op de site van de Rijksoverheid.  

 

Een Woo-verzoek indienen bij Senzer?

Dit kan door een e-mail met het gespecificeerde verzoek te sturen naar wetopenoverheid@senzer.nl. Bij de beoordeling van Woo-verzoeken hanteert Senzer de Rijksbrede instructie voor het behandelen van Woo-verzoeken

 

Vragen over de Woo?

Neem dan contact op met mevrouw R. (Rachel) van Dijk, concern jurist, via wetopenoverheid@senzer.nl.