Nieuws

Senzer-medewerkers worden welkom geheten bij ZO Someren, in het gemeentehuis 11-04-2018 - 11:56 Gebiedsteam werkbedrijf Senzer heeft vaste plek bij ZO Someren

Hierdoor wordt de intensieve samenwerking met diverse partners (gemeente, LEV groep en Onis) verder versterkt. Senzer voert -als werkbedrijf in de arbeidsmarktregio Helmond-de Peel- ook voor de gemeente Someren de Participatiewet uit. Senzer zorgt - binnen de samenwerking van ZO Someren- dan ook voor oplossingen op het gebied van werk, arbeidsintegratie, participatie, en zo nodig voor bijstand en bijzondere bijstand.

Lees meer
29-03-2018 - 12:30 Workdate Helmond-De Peel stimuleert de werkgelegenheid in de regio

Dinsdag 10 april gaat alweer de tweede Workdate van 2018 plaatsvinden. Deze Workdate wordt georganiseerd door Senzer, het werkbedrijf van Helmond- De Peel, en UWV, om samen de werkgelegenheid in de regio te stimuleren.

Lees meer
Herinrichtte ontvangstruimte 09-03-2018 - 09:29 UWV en Senzer intensiveren samenwerking in Peelregio

De samenwerking tussen UWV en Senzer, die onder één dak dienstverlening bieden aan werkzoekenden/uitkeringsgerechtigden en werkgevers in de Peelregio, wordt geïntensiveerd. Onlangs is de plek waar zij werkzoekenden/uitkeringsgerechtigden en werkgevers ontmoeten heringericht. Het resultaat: een gezamenlijke ontvangstruimte met een gastvrije uitstraling. 

Lees meer

Ik zoek informatie over