Kwaliteit

Kwaliteit, professionaliteit en veiligheid staan hoog in het vaandel bij Senzer. We streven ernaar niet alleen de goede dingen te doen, maar de dingen ook goed te doen. Dat realiseren we door het hanteren van een helder beleid en een gemeenschappelijke visie. Daarnaast doen we daadwerkelijk wat afgesproken en vastgelegd is. Een goed functionerend kwaliteitsmanagementsysteem is hierbij onontbeerlijk.
 

HKZ-keurmerk forensische zorg

Senzer heeft het HKZ-keurmerk (Harmonisatie Kwaliteits­beoor­de­ling in de Zorgsector) voor de activiteiten die we ondernemen op het gebied van forensische zorg. Die omvatten het bieden van begeleiding op het gebied van wonen, welzijn en werk voor met name cliënten met een justitiële maatregel en zijn gericht op integratie in de maatschappij. De certificering geeft aan dat we voldoen aan de kwaliteitsnormen die zijn opgesteld en maakt zichtbaar dat ons team Wonen, Welzijn & Werk intern de zaken goed op orde heeft, dat de cliënt altijd centraal staat en dat het team voortdurend en systematisch werkt aan verbetering van het aanbod. Bovendien voldoet het kwaliteitssysteem aan de internationale ISO-9001-normen.

 

ISO-certificering Groenprojecten

De afdeling Groenprojecten van Senzer is gecertificeerd op Kwaliteit ISO 9001 en Milieu ISO 14001 voor de activiteiten op het gebied van het aanleggen en onderhouden van groenvoorzieningen, bossen en sportparken.

 

FSSC-certificering foodverpakkingscentrum

We zijn als organisatie FSSC22000-gecertificeerd voor de activiteiten die we uitvoeren op het gebied van het verpakken van levensmiddelen. Met deze certificering tonen we aan dat we handelen in lijn met het beleid voor voedselveiligheid en -kwaliteit. Het FSSC-certificaat heeft betrekking op het ver- en ompakken van levensmiddelen in plastic en papier.

 

OVAL

Senzer is lid van OVAL, brancheorganisatie voor vitaliteit, activering en loopbaan. We voldoen aan de OVAL-kwaliteitseisen en handelen naar de OVAL-gedragscode. Dit wordt tweejaarlijks getoetst.

 

UWV

Senzer heeft met UWV overeenkomsten gesloten over het uitvoeren van re-integratiedienstverlening, waarop kwaliteitsmanagement van toepassing is. Na beoordeling heeft UWV aangegeven dat Senzer voldoet aan de eisen van dit kwaliteitsmanagement. Dit wordt jaarlijks opnieuw getoetst. UWV heeft een MVO-gedragscode voor leveranciers, hier in te zien.