Werk, zorg en ondersteuning
in jouw gemeente

Wist je dat Senzer ook lokale teams heeft, die deel uitmaken van de gemeentelijke ‘Sociale domein-centra‘ (zie adressen hieronder)? Inwoners kunnen -op één centrale plek- met hun ondersteuningsvraag terecht. Senzer zorgt hierbij voor oplossingen op het gebied van werk en participatie. En zo nodig voor bijstand en bijzondere bijstand. Vanuit deze centrale plekken kan Senzer goed de lokale ondernemers bereiken, zodat de verbinding tussen de vraag van de werkgevers én het talent van de inwoners nog beter tot stand komt.
 

Korte lijntjes, makkelijk bereikbaar en dichtbij..... Zo voert Senzer de Participatiewet uit namens de gemeentes Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren. De andere partners in onderstaande lokale centra gaan over overige zorg en ondersteuning. Zoals bijvoorbeeld de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdzorg.

 


 

Voor inwoners van gemeente Geldrop-Mierlo


Centrum voor Maatschappelijke Deelname

 

Folder: Beter uitkomen met een laag inkomen!

 Inwoners gemeente Gemert-Bakel


www.gemert-bakel.nl/hulp-en-ondersteuning


Folder: Heb je een minimum inkomen

 


 

Inwoners gemeente Deurne

 • Tel. 0493 387 387 =  Zorg in Deurne
 • info@zorgindeurne.nl
 • Oude Martinetstraat 2 (zij-ingang gemeentehuis), Deurne


Website gemeente Deurne (Zorg in Deurne)

 

Folder inkomensondersteuning

 


 

Inwoners gemeente Laarbeek

 • Tel. 0492 469 707  = Gemeente Laarbeek/Sociaal team Laarbeek
 • sociaalteam@laarbeek.nl
 • Koppelstraat 37, Beek en Donk 


Sociaal Team Laarbeek 

 

Folder: Beter uitkomen met een laag inkomen

 


 

Inwoners gemeente Asten

 • Tel. 0493 671 234  =  Sociaal Team Asten
 • sociaalteam@asten.nl
 • Pastoor de Kleijnhof 21, Asten (centrum De Beiaard)

www.sociaalteam-asten.nl

 

Folder: Beter uitkomen met een laag inkomen

 


 

Inwoners gemeente Someren


www.zosomeren.nl

 


 

Inwoners gemeente Helmond

 • Tel. 14 0492 = Gemeente Helmond: Zit je ergens mee? Bel 14 0492 
 • zorgpoort@helmond.nl
 • Zandstraat 94, Helmond


www.helmond.nl/socialeteams

 

Folder: Ondersteuning voor Helmonders met een laag inkomen