Zorg en ondersteuning via jouw gemeente

Senzer voert de Participatiewet uit namens de gemeentes Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren (arbeidsmarktregio Helmond-De Peel). Dit doet Senzer door verbinding te leggen tussen werkgever en werkzoekende, waarbij we de werkzoekende actief ondersteunen richting werk. Daarnaast verzorgen wij als vangnet inkomensondersteuning (Algemene Bijstand) voor de werkzoekenden/uitkeringsgerechtigden in dit gebied.
Daarnaast bieden de gemeentes ook allerlei zorg en ondersteuning aan, bijvoorbeeld op het gebied van Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en  Jeugdzorg maar ook andere vormen van financiële ondersteuning.

 

 

 

Ik zoek informatie over