Zorg en ondersteuning via jouw gemeente

Senzer voert de Participatiewet uit namens de gemeentes Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren. Dit doen we door de verbinding te leggen tussen werkgever en werkzoekende, waarbij we de werkzoekende actief ondersteunen richting werk. Daarnaast verzorgen wij als vangnet inkomensondersteuning  (Bijstand, IOAW, IOAZ, Bbz) voor de werkzoekenden/uitkeringsgerechtigden in de regio Helmond-De Peel.

 

Voor overige zorg en ondersteuning, zoals bijvoorbeeld Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdzorg, kun je terecht bij jouw eigen gemeente.

 

 

 

Ik zoek informatie over