Ondersteuning vluchtelingen uit Oekraïne

Op deze pagina is te lezen welke dienstverlening Senzer - mede namens de gemeenten Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren - biedt aan vluchtelingen uit de Oekraïne. Hieronder leest u meer over het leefgeld dat Senzer verstrekt.

Натисніть тут, щоб отримати текст українською мовою

Leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen

Alle vluchtelingen uit Oekraïne die staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente ontvangen maandelijks leefgeld. Dit is een geldbedrag voor eten, drinken, verzorgingsproducten en kleding om het verblijf in Nederland te kunnen betalen. Het hangt van uw situatie af hoeveel leefgeld u, als vluchteling, krijgt. Senzer regelt vanaf mei 2022 de verstrekking van het leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen in Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren. Met ingeschreven vluchtelingen wordt contact opgenomen over hoe zij het leefgeld kunnen krijgen.  

Vluchtelingen in een gemeentelijke opvanglocatie

Vluchtelingen uit Oekraïne - die staan ingeschreven in het BRP van de gemeente - die in een gemeentelijke opvanglocatie verblijven, krijgen per maand leefgeld. Het leefgeld voor minderjarigen wordt aan de ouders of verzorgers uitgekeerd. Er wordt contact met de vluchteling opgenomen wanneer het leefgeld voor het eerst uitgekeerd wordt, of u hoort het van de locatiemanager. Daarna betaalt Senzer het leefgeld elke maand op de 1e van iedere maand.
Met het leefgeld koopt u zelf eten, drinken, kleding en verzorgingsproducten. U bent hier zelf verantwoordelijk voor. De gemeente zorgt dat op de locatie voldoende schoonmaakmiddelen en toiletpapier zijn. Dit hoeft u niet zelf te kopen.

Vluchtelingen bij een gastgezin 

Vluchtelingen uit Oekraïne - die staan ingeschreven in het BRP van de gemeente - die bij een gastgezin verblijven, krijgen per maand leefgeld uitgekeerd voor eten, drinken, kleding en persoonlijke verzorging. Zij krijgen daarnaast een vergoeding van € 80,91 per maand per persoon. Met dit bedrag kan een bijdrage geleverd worden aan de kosten die het gastgezin maakt, maar dat is niet verplicht. Vluchtelingen zijn vrij om het geld uit te geven waaraan ze willen. Het leefgeld voor minderjarigen wordt aan de ouders of verzorgers uitbetaald. Vluchtelingen die bij een gastgezin verblijven, ontvangen van Senzer bericht over de eerste uitbetaling van het leefgeld. Daarna betaalt Senzer het leefgeld elke maand op de 1e van iedere maand.

Legitimatie tonen

Zorg dat u bij het aanvragen van leefgeld bij Senzer een geldig legitimatiebewijs kan tonen. Bij voorkeur hetzelfde legitimatiebewijs dat u ook heeft gebruikt voor uw inschrijving bij de gemeente.


Wijzigingen in uw situatie doorgeven

Zodra u het leefgeld ontvangt, gelden er enkele regels voor u. Het is verplicht om wijzigingen in uw situatie en die van uw gezinsleden door te geven. Geef het aan Senzer door als u, uw partner en/of uw kind(eren):
•    naar een andere gemeente verhuist
•    naar een ander adres verhuist
•    betaald werk gaat doen
•    inkomsten uit een andere uitkering ontvangt
Meld deze wijzigingen direct aan Senzer. Dit kan per e-mail via oekraine@senzer.nl. Bedankt alvast. 

 

Wie hoort bij het gezin?

De volgende personen worden tot het gezin gerekend:

 • echtgenoten of ongehuwd samenwonenden, en;
 • hun minderjarige kinderen, of;
 • een ouder of voogd die verantwoordelijk is voor de minderjarige en ongehuwde kinderen.

Grootouders, ooms, tantes of meerderjarige kinderen horen niet bij het gezin. Zij zijn volgens de regels een individu of vormen een apart gezin.

 

Werk heeft invloed op de hoogte van het leefgeld

Vluchtelingen uit Oekraïne mogen in loondienst werken in Nederland. Als u betaald werk gaat doen:

 • Kunt u in uw eigen onderhoud voorzien en heeft u geen recht meer op leefgeld. Ook het leefgeld van uw partner en kinderen stopt dan.
 • Kunt u in aanmerking komen voor kinderbijslag en kindgebonden budget. 

Op de website van de SVB en de Belastingdienst vindt u meer informatie over de voorwaarden voor en het aanvragen van kinderbijslag en kindgebonden budget. 
 

Vragen over leefgeld?

Heeft u vragen over het leefgeld? Bel dan met Senzer (telefoonnummer 0492 58 24 44) of stuur een mail naar oekraine@senzer.nl.


 

Veelgestelde vragen leefgeld

 

Wat voor soort opvang is er voor vluchtelingen uit Oekraïne?
Er zijn 2 soorten opvang:

 • Gemeentelijke opvang; dit is opvang georganiseerd door de gemeente
 • Particuliere opvang; dit is opvang georganiseerd door een particulier

 

Moet een vluchteling uit Oekraïne zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP)?
Ja, om voor opvang en/of leefgeld in aanmerking te komen, moet de vluchteling zich laten inschrijven in de BRP van de gemeente.

 

Kan een vluchteling uit Oekraïne verhuizen van een gemeentelijke opvang naar een particuliere opvang, of andersom?
Ja, het staat de vluchteling vrij om een keuze te maken voor het soort opvang.

 

Hoeveel is het leefgeld dat Senzer namens de gemeente betaalt?
Dit is afhankelijk van het soort opvang, de gezinssamenstelling en de leeftijd van de vluchteling. Naarmate er meer personen in een gezin zijn, wordt de totale hoogte van het leefgeld lager. Onderstaand staat een handig overzicht van de bedragen. Alle bedragen zijn per persoon en per maand.

Leefgeld per vluchteling per maand EetgeldKledingExtra toelage bij particuliere opvang
1 of 2 personenVolwassene of alleenstaande minderjarige vluchteling€ 242,48€ 60,71€ 80,91
Minderjarige€ 200,65€ 60,71€ 80,91
3 personenVolwassene€ 193,98€ 60,71€ 80,91
Minderjarige€ 160,64€ 60,71€ 80,91
4 of meer personenVolwassene€ 169,74€ 60,71€ 80,91
Minderjarige€ 140,34€ 60,71€ 80,91

 

Wat is een gezin volgens de Regeling opvang Oekraïne?
Een gezin bestaat uit:

 • echtgenoten of ongehuwd samenwonenden, en;
 • hun minderjarige kinderen, of;
 • een ouder of voogd die verantwoordelijk is voor de minderjarige en ongehuwde kinderen.

Grootouders, ooms, tantes of meerderjarige kinderen horen niet bij het gezin.
Zij zijn volgens de regels een individu of een apart gezin.

 

Hoe wordt het leefgeld door Senzer uitbetaald?
Senzer betaalt het leefgeld maandelijks (omstreeks de 1e van de maand) uit per prepaid bankpas of door overmaking op een bankrekening. Het leefgeld van minderjarige kinderen wordt door Senzer uitbetaald op de bankpas of de bankrekening van de ouder of verzorger van de kinderen.


 
Mag de vluchteling de prepaid bankpas houden?
Nee, de bankpas is eigendom van Senzer en wordt in bruikleen aan de vluchteling gegeven zolang er leefgeld betaald wordt en er nog geen bankrekening is. Als er een bankrekening is doorgegeven of het leefgeld stopt, dan dient de bankpas door de vluchteling aan Senzer teruggegeven te worden.


 
Wat zijn de mogelijkheden van een prepaid bankpas?
Met een prepaid bankpas kan contant geld opgenomen worden via een geldautomaat (1x per dag) en betaald worden in winkels. Het is niet mogelijk om rood te staan met de bankpas. Via het internet kan de vluchteling online het saldo van de bankpas inzien en de af- en bijschrijvingen raadplegen. Senzer heeft geen zicht op het saldo en/of de af- en bijschrijvingen van de bankpas.


 
Moet een vluchteling uit Oekraïne die gebruik maakt van de particuliere opvang het bedrag aan woonkosten aan het gastgezin betalen?
Nee, dat is niet wettelijk verplicht. De vluchteling is vrij in de besteding van het bedrag. De vluchteling kan vrijwillig een bijdrage in de woonkosten met het gastgezin afspreken.


 
Wanneer stopt Senzer de betaling van leefgeld aan vluchtelingen uit Oekraïne?
Senzer stopt in ieder geval met de betaling van leefgeld, wanneer vanuit de landelijke overheid bepaald is dat de vluchteling veilig kan terugkeren naar Oekraïne. Maar ook tussentijds kan Senzer de betaling van leefgeld stoppen. Bijvoorbeeld wanneer de vluchteling Nederland verlaat; langer dan 28 dagen buiten de opvanglocatie verblijft; verhuist naar een andere gemeente; of gaat werken of een uitkering voor werkloosheid of ziekte ontvangt. In deze gevallen stopt Senzer de betaling van leefgeld vanaf de 1e van de volgende maand.


 
Hoeveel mag een vluchteling uit Oekraïne verdienen voordat de betaling van leefgeld stopt?
Wanneer een vluchteling gaat werken of een uitkering wegens werkloosheid of ziekte ontvangt, dan stopt Senzer de betaling van het leefgeld van de vluchteling en van diens gezinsleden vanaf de 1e van de volgende maand. Ongeacht hoeveel de vluchteling verdient. Het is dan ook verstandig om zich goed voor te laten lichten voor te gaan werken.


 
Wat gebeurt er met het leefgeld van gezinsleden van de vluchteling die gaat werken?
Het leefgeld wordt per gezin betaald. Het leefgeld van het volledige gezin van de vluchteling die gaat werken stopt. 


Waarom stopt het leefgeld voor mijn hele gezin als ik ga werken?
Deze regel geldt ook voor andere groepen in de samenleving, zoals asielzoekers, statushouders en mensen met een bijstandsuitkering. De regels die voor deze groepen gelden, gaan nu ook voor Oekraïense vluchtelingen gelden. Als u werkt, kunt u wel toeslagen krijgen zoals kinderbijslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag.


 
Ga ik er wel financieel op vooruit als ik ga werken?
Ja, het loont om te werken. Als u 3 of meer dagen per week werkt tegen het minimumloon, dan is uw besteedbaar inkomen hoger dan wat u anders aan leefgeld zou hebben ontvangen.
Een paar voorbeelden:

 • U verblijft in de gemeentelijke opvang met uw gezin (2 volwassenen en 2 kinderen) en u werkt 1 of meerdere dagen per week tegen het minimumloon. Uw besteedbaar inkomen is dan hoger dan het leefgeld dat u anders had gekregen.
 • U verblijft in de particuliere opvang (alleen of met een minderjarig kind) en u werkt minstens 1 dag per week tegen het minimumloon. Uw besteedbaar inkomen is dan hoger dan het leefgeld dat u anders zou ontvangen.
 • U verblijft in de particuliere opvang met uw gezin (2 volwassenen en 2 kinderen) en u werkt minstens 2 dagen per week tegen het minimumloon. Uw besteedbaar inkomen is dan hoger dan het leefgeld dat u en uw gezinsleden anders zouden ontvangen.

 

Hoe kan een vluchteling melden dat deze verhuist of gaat werken?
Dat kan eenvoudig via oekraine@senzer.nl, via het algemene telefoonnummer van Senzer (0492 – 58 24 44) of per post (postbus 272, tav Oekraine, 5700 AG Helmond). Graag met vermelding van de naam, geboortedatum en adres.


 
Wanneer moet een vluchteling de melding aan Senzer uiterlijk doen?
Iedere wijziging dient de vluchteling direct aan Senzer te melden, maar in ieder geval uiterlijk voor de laatste dag van de maand.


 
Wat gebeurt er als de vluchteling vergeet om een wijziging aan Senzer te melden?
Wanneer de vluchteling een wijziging niet, of te laat doorgeeft aan Senzer, dan kan Senzer besluiten om het teveel verstrekte leefgeld van de vluchteling terug te vorderen. Het verzoek is dan ook om alle wijzigingen direct aan Senzer door te geven.
 

Waar kan de vluchteling of een gastgezin met vragen terecht?

 • Vragen over het leefgeld kunnen aan Senzer gesteld worden via oekraine@senzer.nl of per telefoon nummer 0492 – 58 24 44.
 • Vragen over werk kunnen gesteld worden aan het WerkgeversServicePunt Helmond-De Peel.
 • Vragen over de opvang kunnen aan de gemeente gesteld worden. Ook is allerlei informatie te vinden op de speciale webpagina's van de gemeenten over Oekraïne.