Bezwaar, beroep en voorlopige voorziening

Senzer neemt regelmatig besluiten die jou direct aangaan. Dat kan bijvoorbeeld een besluit zijn op jouw aanvraag om een uitkering. Uiteraard nemen we deze beslissingen niet zomaar. We bereiden ze zorgvuldig voor. Maar dit betekent niet dat je het altijd met ons besluit eens bent. Als je het niet eens bent met een besluit van ons, dan kun je bezwaar maken.

Hieronder lees je meer over:

 

Bezwaar maken

Wanneer kun je bezwaar maken?

Je kunt bezwaar maken tegen een besluit als je belanghebbende bent. Wanneer heb je er belang bij? In ieder geval als het besluit directe gevolgen voor jou heeft. Dat doen we bijvoorbeeld als wij besluiten jou geen uitkering toe te kennen. Je kunt alleen bezwaar maken tegen besluiten die zijn genomen door een officieel bestuursorgaan. De besluiten van Senzer worden genomen namens het college van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten (Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Geldrop-Mierlo, Helmond, Laarbeek en Someren).

Hoe kun je bezwaar maken?
Je kunt jouw bezwaarschrift per brief of via e-mail bij ons indienen. In dit bezwaarschrift vermeld je:

 • Jouw naam en adres.
 • De datum waarop je het bezwaarschrift schrijft.
 • Een omschrijving en het kenmerk van het besluit waartegen je bezwaar maakt.
  Tip: stuur een kopie van het besluit mee.
 • Dat je bezwaar maakt en de reden waarom.
 • Jouw handtekening.

Per brief
Kies je ervoor een brief te schrijven? Dat stuur je het bezwaarschrift aan het College van burgemeester en wethouders dat het besluit heeft genomen naar het volgende adres:

 • College van burgemeester en wethouder
 • t.a.v. Senzer, afdeling Juridische Uitvoering & Interne Controlling
 • Postbus 272
 • 5700 AG  Helmond

Via e-mail
Kies je ervoor om via e-mail bezwaar te maken? Dan stuur je het bezwaarschrift naar bezwaar@senzer.nl.

Binnen hoeveel tijd kun je bezwaar maken?
Je kunt tot 6 weken na de datum van verzending van ons besluit bezwaar indienen. Wanneer jouw bezwaarschrift later binnenkomt dan 6 weken na de datum van verzending die op ons besluit stond, wordt jouw bezwaar in principe niet meer in behandeling genomen.

Wat zijn de kosten?
Het indienen van een bezwaarschrift is gratis. Een advocaat die je zelf inschakelt om namens jou een bezwaarschrift in te dienen, moet je uiteraard wel zelf betalen.

Ontvangstbevestiging
Je ontvangt altijd bericht dat jouw bezwaarschrift is ontvangen. Bewaar deze bevestiging goed! Er staat ook op wie jouw bezwaar behandelt en hoe je deze persoon kunt bereiken.

Wanneer hoor je meer?
Het is de bedoeling dat wij jouw bewaarschrift binnen 18 weken afhandelen. Deze termijn begint te lopen wanneer er 6 weken zijn verstreken na de dag waarop het besluit is bekend gemaakt of aan jou is verzonden.

Wat gebeurt er in de tussentijd?
Als je bezwaar maakt, blijft het besluit gelden tot een uitspraak is gedaan over jouw bezwaar. Wil je dat niet? Dan moet je vragen of er een voorlopig besluit kan worden genomen totdat er een definitieve uitspraak wordt gedaan. Dat heet een ‘voorlopige voorziening’. Verderop lees je hier meer over.

 

Niet eens met het besluit op jouw bezwaarschrift? Dan kun je een ‘beroep instellen’

Dat moet wel gebeuren binnen 6 weken na de datum van het besluit op het bezwaarschrift. Hieronder lees je meer over deze procedure.

Beroep
Ben je het niet eens met ons besluit op jouw bezwaarschrift? Dan kun je daartegen in beroep gaan bij de rechtbank in ’s-Hertogenbosch. Die kijkt dan of de procedure goed is gevolgd en naar de beslissing die is genomen.

Binnen hoeveel tijd kun je beroep instellen?
Je kunt tot 6 weken na de datum van verzending van het besluit op jouw bezwaarschrift in beroep gaan. Wanneer het beroepschrift later binnenkomt dan 6 weken na de datum van verzending die op ons besluit stond, wordt het beroepschrift in principe niet meer in behandeling genomen.

Wat zijn de kosten?
Je betaalt griffierechten als je besluit in beroep te gaan. Wil je hierover meer weten, bel dan naar de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht: 088-362 10 00.

Meer weten over deze procedure?
Vraag dan om advies bij een specialist Uitkeringen van Senzer via 0492 58 24 44 of informeer bij de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht: 088-362 10 00.

Wat gebeurt er in de tussentijd?
Als je in beroep gaat, geldt het besluit nog totdat er een uitspraak is gedaan over jouw bezwaar. Wil je dat niet? Dan moet je vragen of er een voorlopig besluit kan worden genomen totdat er een definitieve uitspraak wordt gedaan. Dat heet een ‘voorlopige voorziening’. Hieronder kun je lezen wat dat is en hoe het werkt.

 

Voorlopige voorziening: een speciale regeling voor de periode dat het bezwaar of het beroep nog in behandeling is

 

Heb je een bezwaarschrift ingediend? Houd er dan rekening me dat ons besluit blijft gelden, terwijl wij jouw bezwaarschrift behandelen. Dit kan betekenen dat je zolang geen uitkering ontvangt. In dat geval kun je de rechter om een voorlopige voorziening vragen. Dit betekent dat een speciale regeling kan worden getroffen voor de periode dat het bezwaar of het beroep nog in behandeling is. Bijvoorbeeld dat je wel een uitkering krijgt totdat er een beslissing is op jouw bezwaar of beroep.

Wanneer kan de rechter een verzoek om een voorlopige voorziening beoordelen?
De rechter stelt twee belangrijke voorwaarden aan een voorlopige voorziening:

 • Je toont aan dat een snelle beslissing van de rechter noodzakelijk is. Bijvoorbeeld: er ontstaan anders financiële problemen waardoor je jouw vaste lasten niet meer kunt betalen.
 • Je start van tevoren of tegelijkertijd ook een bezwaarprocedure.

Wat zijn de kosten?
Je moet betalen voor de behandeling van een voorlopige voorziening. De griffier van de rechtbank kan je vertellen welke kosten dit met zich meebrengt. Bel hiervoor naar de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht: 088-362 10 00.

Waar stuur je het verzoek naartoe?

Je stuurt jouw verzoek voor een voorlopige voorziening naar:

 • Rechtbank Oost-Brabant
 • T.a.v. Voorzieningenrechter
 • Postbus 90125
 • 5200 MA  's-Hertogenbosch

 

Een klacht indienen? Klik dan hier