Jaarbeeld 2017

Toekomst bieden in werk, dat is waar Senzer voor staat. Als werkbedrijf van de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel verbinden we de vraag van werkgevers aan het talent van de werkzoekenden. Dat doen we via persoonsgerichte arbeidsintegratie-trajecten en maatwerk, uitgaande van wat wél kan.  Waar nodig, bieden we inkomensondersteuning (Bijstand, IOAW, IOAZ). We doen dat het liefst zo dicht mogelijk bij onze klanten en partners, ‘in ’t veld’ zogezegd, en maken daarom ook deel uit van de gebiedsteams Sociaal Domein in onze gemeenten. Zo kunnen we goed inspelen op de lokale situatie en omstandigheden. 

 

3.244 mensen aan de slag

Op deze manier heeft Senzer in 2017 in totaal 1.078 mensen naar een reguliere baan begeleid. Ook hadden er vorig jaar via Senzer 2.166 mensen gesubsidieerd werk (Banenafspraak, Beschut werk, SW en Wiw).  Mede dankzij de toegevoegde waarde (van ruim 18 miljoen euro) die Senzer zelf realiseert is onze financiële eindbalans positief. We zijn verheugd en trots dat wij als uitvoerder van de Participatiewet zwarte cijfers kunnen schrijven. En zoveel mensen toekomst bieden in werk, daar doen we het natuurlijk voor!