15-06-2022 | 14:55
Body tekst

Zo helpen wij

Senzer helpt inwoners uit onze regio die het op eigen kracht niet lukt om werk te vinden of te houden en niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. We helpen ze bij het vinden van werk en eventueel met een uitkering. Met inkomensondersteuning zorgen we voor zekerheid, een goede basis voor groei. We bieden een leerwerkinfrastructuur om arbeidskracht te ontdekken, benutten en ontwikkelen. En we begeleiden naar en bij zo duurzaam mogelijk regulier werk; een mooie basis voor bloei. Daarbij gaan we uit van de mogelijkheden – wat wél kan – en helpen we om drempels op de weg te verkleinen. Een van de drempels wordt gevormd door laaggeletterdheid: niet of nauwelijks kunnen lezen of schrijven.

 

Aandacht voor 
laaggeletterdheid 

Dat je deze tekst kunt lezen daar sta je nauwelijks bij stil. Voor de meesten van ons is lezen en schrijven namelijk vanzelfsprekend. Maar voor veel mensen is dit helaas niet het geval. Mensen die er alles aan doen om maar niet uit te laten komen dat ze hun kleinkinderen niet kunnen voorlezen. Die willen verbergen dat ze aanwijzingen niet begrijpen. Dat geldt ook voor de mensen die we bij Senzer begeleiden. Medewerkers bij wie bijvoorbeeld de ziekmelding misgaat, omdat ze de informatie hierover niet goed kunnen lezen of begrijpen. Mensen die verkeerde documenten aanleveren bij hun uitkeringsaanvraag, omdat ze simpelweg niet weten wat ze moeten doen. Het valt helaas niet altijd direct op.

 

 

Hoog percentage laaggeletterden in onze regio

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met het omgaan met een computer of mobiele telefoon. In onze arbeidsmarktregio gaat het om maar liefst om 15%! Dat is hoger dan het landelijke percentage van 12%. Moeite hebben met lezen en schrijven heeft grote gevolgen. Het maakt mensen kwetsbaar: ze zijn minder zelfredzaam, minder sociaal actief en minder gezond. Het kan een behoorlijk obstakel vormen op weg naar of tijdens het werk. Extra reden dus voor ons om hier aandacht aan te besteden!

 

Hoe voelt het om laaggeletterd te zijn?

Om nog beter bij de behoeften en belevingswereld van onze klanten aan te kunnen sluiten, hebben de professionals van Senzer onlangs deelgenomen aan een Escape Game. In deze Escape Game hebben ze ervaren hoe het is om laaggeletterd te zijn. Ze hebben geleerd hoe ze de signalen beter kunnen herkennen én hoe ze daar verandering in kunnen aanbrengen.

 

 

Confronterend en leerzaam

Deelname aan het spel heeft bijgedragen aan bewustwording, alertheid en het beter kunnen verplaatsen in de klanten. Zo ondervonden de deelnemers de frustratie die het met zich meebrengt en voor velen was dit een eyeopener.

Het zette ook aan tot nadenken: communiceren we onderling eigenlijk wel in duidelijke taal? Begrijpen we elkaar? En zo niet, vragen we dan om uitleg of ervaren we zelf ook schaamte?  

Bijzonder leerzaam dus! Zo blijven we ook bij Senzer leren en ontwikkelen.

 

"De frustratie die ik zelf ervaarde tijdens het spelen is voor mensen die niet kunnen lezen en schrijven dagelijkse kost."

 

"Zelf ervaren geeft extra inzicht"

 

 

Afbeelding