14-12-2021 | 09:46
Body tekst

Gezamenlijke aanpak verbetering

werkkansen psychisch kwetsbare mensen

 

Ruim 2300 mensen met een bijstandsuitkering (40% van het totaal) en naar schatting 1 op de 12 mensen in de regio Helmond-De Peel zijn psychisch kwetsbaar. Het vinden en behouden van werk kan voor hen lastig zijn. De gemeenten Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren, UWV, GGZ Oost-Brabant en Senzer slaan de handen ineen voor het verbeteren van hun werkkansen. Na twee succesvolle praktijkprojecten hebben de partijen hun samenwerking bekrachtigd in het regionale convenant ‘Sterk door Werk’.  

 

Uit onderzoek blijkt dat mensen met een psychische kwetsbaarheid drie tot vier keer vaker werkloos zijn dan mensen die hier geen last van hebben. Terwijl ook bekend is dat werken het herstel kan bevorderen. Werk zorgt voor structuur, voldoening en een grotere sociaal-maatschappelijke deelname. Maar het is niet vanzelfsprekend dat ze een baan houden of gemakkelijk weer werk vinden. Daarnaast ervaren werkgevers nu een drempel om mensen in dienst te nemen waarbij op voorhand een psychische kwetsbaarheid bekend is. Er bestaan stigma’s, taboes en schaamte omtrent psychische kwetsbaarheid. Genoeg reden om gezamenlijk stappen te zetten.

 

"Werken kan het herstel bevorderen."

 

Winst

Er is veel winst te halen door extra aandacht te geven en gecoördineerde ondersteuning te bieden op het gebied van psychische kwetsbaarheid en werk.

  • Werkgevers kunnen in deze tijden van personeelskrapte gebruik maken van onbenut arbeidspotentieel. Met - indien nodig - de juiste ondersteuning van de convenantspartijen.
  • Uit onderzoek blijkt dat psychisch kwetsbare mensen gelukkiger worden als ze een baan hebben.
  • Aandacht voor psychisch kwetsbaarheid op het werk zorgt dat medewerkers beter en fijner werken. Het voorkomt en vermindert verzuim en verhoogt werkplezier en arbeidsproductiviteit. 

 

Jaarlijks 100 mensen aan het werk

Als concreet doel hebben de convenantspartijen afgesproken dat uiterlijk in 2023 jaarlijks gezamenlijk minimaal 100 mensen met psychische kwetsbaarheid duurzaam naar werk worden begeleid in de regio. Hiervoor worden de samenwerking en kennisuitwisseling tussen de professionals in de praktijk verder verbeterd. Er komen praktische initiatieven die bijdragen aan het verminderen van het stigma. Bijvoorbeeld door inclusieve organisaties als voorbeeld uit te lichten. Ook worden werkgevers actief ondersteund en gestimuleerd bij inclusief werkgeverschap gericht op het bieden van werkkansen aan psychisch kwetsbare mensen.

 

Landelijk groeiende beweging

Deze regionale overeenkomst sluit aan bij het landelijke convenant ‘Sterk door Werk’ en het arbeidsmarktbrede offensief ‘Perspectief op Werk (PoW)’. Landelijk hebben veel partijen zich al gecommitteerd aan de ambitie om de werkkansen van psychisch kwetsbaren te vergroten. De convenantspartijen nodigen regionale partners uit om zich ook aan te sluiten.

 

Wat is psychische kwetsbaarheid?

Mensen met een psychische kwetsbaarheid hebben een onderkende psychische of psychiatrische aandoening. Bijvoorbeeld: angststoornis, depressiviteit of verslaving. Ook gaat het over mensen die extra kwetsbaar zijn door meervoudige problemen of ernstige stress.

Afbeelding