28-02-2023 | 15:00
Body tekst

Senzer ondersteunt FNV-oproep
voor betere arbeidsvoorwaarden

Vandaag heeft Erik de Vries, bestuursvoorzitter van Senzer, de FNV-petitie ‘Laat ons niet in de kou staan’ ondertekend tijdens een manifestatie in Helmond waar ook zo’n 30 Senzer-medewerkers aanwezig waren. In de petitie doet de vakbond de oproep om de cao Sociale Werkvoorziening (SW) en cao Aan de slag (dit is de cao voor mensen die vanuit de Participatiewet een dienstverband hebben bij werkbedrijven als Senzer) te verbeteren. Concreet gaat het erom dat alle lonen in beide cao’s’ - net als het wettelijk minimumloon - met 10.15% omhoog gaan en dat de reiskostenvergoeding stijgt van 10 naar 21 cent per kilometer. 

 

Erik de Vries vertelt over de redenen waarom hij de petitie ondertekent: ‘Wij zijn als Senzer al jaren zeer actief met het lobbyen om de arbeidsvoorwaarden van onze medewerkers met de cao’s SW en Aan de slag te verbeteren. Zodat deze mensen goed rond kunnen komen van hun eigen salaris. Niet alleen voor nu, maar zeker ook voor de toekomst. Daarom ondersteunen we deze oproep van het FNV. Want we kunnen niet langer wachten om deze oneerlijke situatie eens en voor altijd goed te regelen. Uitstel is niet meer uit te leggen, want:

  • De inflatie is al bijna een jaar lang historisch hoog, de prijzen rijzen de pan uit
  • Overal in Nederland worden cao’s afgesloten, met soms wel loonstijgingen van 13%
  • Economisch gaat het goed in Nederland, vooral in onze Brainportregio, onze medewerkers dragen hier aan bij en mogen hier ook de vruchten van plukken
  • We hebben eerder al diverse dringende oproepen gedaan, de boodschap moet nu wel duidelijk zijn. 

 

Daarom kan het niet langer dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), die gaat over deze cao’s - en het Rijk dat zorgt voor de financiën van de gemeenten - de groep die het minst verdient letterlijk in de kou laat staan. Het gaat om mooie, krachtige - maar vaak ook kwetsbare mensen - die met het loon waar ze hard voor werken niet meer de meest essentiële zaken kunnen betalen, zoals boodschappen, huur en energie. Ook is de reiskostenvergoeding zo laag dat er vaak flink geld bij moet om op het werk te kunnen komen. Daarom onderteken ik deze oproep en ondersteun ik, namens het gehele bestuur, de eisen. Maar wel op de nadrukkelijke voorwaarde dat het Rijk met geld over de brug komt, zodat we het nu en ook in de toekomst kunnen betalen.’

Erik de Vries speech tijdens de FNV-actie

 

 

Salaris dat voldoende bestaanszekerheid biedt

Ook Marion van Limpt, algemeen directeur Senzer, ondersteunt de eisen in de petitie. Ze vertelt waarom: ‘Het is niet gebruikelijk dat werkgevers - zoals ik ben voor de 1400 medewerkers die vallen onder cao’s SW en Aan de slag - een vakbondactie voor meer loon en hogere reiskosten ondersteunen. Senzer is een sterk en gezond bedrijf en dat danken we aan de medewerkers. Daar ben ik trots op. Ik sluit me geheel aan bij de redenen die onze bestuursvoorzitter noemt en daarom ondersteun ook ik deze oproep van het FNV van harte. Dus Rijk en VNG: zorg voor een toekomstbestendige oplossing, zodat wij de middelen hebben om onze medewerkers eerlijke arbeidsvoorwaarden en een loongebouw met perspectief te kunnen bieden. Met een salaris dat voldoende bestaanszekerheid biedt. Laat deze mensen niet langer in de kou staan!’ 

Algemeen directeur Marion van Limpt spreekt

 

 

FNV-petitie

Klik hier voor de FNV-petitie.

 

Afbeelding
Bestuursvoorzitter Erik de Vries tekent de FNV-petitie'Laat ons niet in de kou staan'